Na originálech se setkáme výhradně s těmito značkami výrobců:

Lebky:

GES.GESCH. Deschler & Sohn
RZM D.&S.M. GES.GESCH. - Deschler & Sohn
RZM 52 - Deschler & Sohn
RZM M1/52 - Deschler & Sohn
RZM 254/42 - Deschler & Sohn
RZM 499/41 - Fritz Zimmermann
RZM M1/24 - Overhoff & Cie
GES.GESCH. E. W. Assmann & Sohn
S.P.40 - neznámý výrobce (Overhoff?)

Orlice: (more…)

Post tags:

Organizace BDM

Svaz německých dívek (Bund Deutscher Mädel – BDM) byl mládežnická organizace pro dívčí mládež nacistického Německa, ve které byly organizovány dívky ve věku 13 až 18 let. Před členstvím v BDM byly dívky organizovány v JM (Jungmädelbund), a to ve věku 10 – 13 let. BDM byl dívčím protikladem k Hitlerově mládeži (HJ – Hitlerjugend) pro chlapeckou mládež. Počátky BDM sahají až do roku 1923, kdy se dívky v rámci NSDAP sdružovaly do dívčích skupin. V červnu 1930 byly tyto skupiny sjednoceny do nově vzniklého BDM. V roce 1931 byl BDM začleněn do HJ. 17. června 1933 byly veškeré ostatní mládežnické organizace zakázány nebo přetvořeny a včleněny do HJ.

Náborový plakát do HJ pro dívky

1. prosince 1936 se členství v rámci „Zákona o Hitlerově mládeži” stalo povinným. Vedení BDM a JM spadalo do kompetence Říšské referentky (Reichsreferentin). Tou byla v období 1930 – 1937 Trude Mohrová, v letech 1937 – 1945 Jutta Rüdigerová. Cílem Svazu německých dívek byla tělesná a ideová výchova ve smyslu nacionálně socialistické ideologie, stejně jako výchova k vedení domácnosti. (more…)

Post tags:

Firma Staegemeir je mezi světovou sběratelskou veřejností známá, dobrá prodejnost jejich produktů na našem trhu však svědčí o tom, že naši sběratelé s touto velkovýrobnou kopií nejsou dostatečně seznámeni.

Tedy důležitá informace: Carsten Staegemeir je jedním z největších výrobců a prodejců velmi kvalitních kopií německých odznaků 1933 - 1945. K těmto kopiím vydává i svoje “certifikáty pravosti”. Takže pokud se setkáme na trhu s odznakem, podloženým touto “expertýzou”, JDE VŽDY O KOPII!!!

Ukázka “expertizy” Staegemeir:

Post tags:

Mezi českými sběrateli došlo u tohoto odznaku k obecnému vžití názvu „Tankový odznak“ nebo hovorově „Tankán“. Přesnější překlad názvu odznaku je však Odznak pro posádky bojových obrněných vozidel, neboť jak uvidíme v následujícím textu, jeho udělování nebylo striktně omezeno na posádky tanků.

***

13. července 1921 založil ministr Říšské obrany (Reichswehru) „v upomínku na zásluhy mírovou smlouvou rozpuštěných jednotek bojových vozidel (tanků)“ pro bývalé osádky německých bojových vozidel (německých tanků A7V a britských kořistních tanků) Odznak bojových vozidel (Kampfwagen-Abzeichen).

Německý tank A7V

(more…)

Post tags:

Předmětem tohoto krátkého příspěvku je varování před na trhu se poměrně často vyskytujícími přezlacovanými Sportovními odznaky SA (SA-Sportabzeichen). Přezlacením bronzových či stříbrných stupňů těchto odznaků nepoctiví prodejci samozřejmě několikanásobně zvýší prodejní cenu bez ohledu na to, že tímto zásahem znehodnotí originální odznak. Prodejnost těchto falzifikátů by mohla zkomplikovat následující faktická znalost:

Matriční čísla zlatých sportovních odznaků končí cca na hodnotě 8600. Pěti- či šestimístná čísla na zlatých odznacích tedy jednoznačně poukazují na přezlacený nižší stupeň. (more…)

Post tags:

Říšský ministr pro letectví založil 19. ledna 1935 Odznak pro palubní střelce (Fliegerschützenabzeichen). Mohl být udělen palubním střelcům, kteří absolvovali ukončený výcvik pro palubní střelce dle platných výcvikových stanov. Mohl být však rovněž udělen palubním radistům a mechanikům. Stejně tak byl určen pro vojáky a úředníky, kteří již Odznak pro palubní střelce obdrželi během 1. světové války a stále byli ještě povinni vykonávat služební lety.

Dle nových podmínek pro udělení z 26. března 1936 mohl být odznak udělen vojákům, záložnímu personálu, úředníkům a inženýrům s odpovídajícím výcvikem.

8. června 1939 byl tento, stejně jako ostatní výkonnostní odznaky Luftwaffe přejmenován z Vojenského odznaku pro palubní střelce (Militärfliegerschützenabzeichen) na Odznak pro palubní střelce Luftwaffe (Luftwaffenfliegerschützenabzeichen). (more…)

Post tags:

V tomto díle se podíváme na velmi kvalitně zpracovanou kopii Odznaku pro palubní střelce a radisty se svazkem blesků (Fliegerschützenabzeichen mit Blitzbündel), napodobující tombakové odznaky od firmy Berge & Nolte, Lüdenscheid (značení na reversu „B & NL“) (more…)

Post tags:

V tomto díle se podíváme na kopii Odznaku za pozemní boj Luftwaffe s výrobní značkou na reversu „G.B.“ (firma Gustav Brehmer, Markneukirchen).

Jedná se o masivní provedení z postříbřené a barvené slitiny barevného kovu na způsob tombaku či mosazi. Orlice je přinýtována k základnímu dílu třemi nýty. Podložka pod záchytným háčkem má obdélníkový tvar.

Rozměry: Šířka: 44,8 mm, výška: 56,4 mm

Hmotnost: 37,6 g (more…)

Post tags:

***

Odznak za zranění pro německé dobrovolníky ve španělském boji za svobodu (Verwundeten-Abzeichen für deutsche freiwillige im spanischen Freiheitskampf

Výnosem Vůdce a říšského kancléře z 22. května 1939 byl založen Odznak za zranění (Verwundeten-Abzeichen, dále jen VWA). Toto založení navázalo na tradici - 3. března 1918 byl založen Odznak za zranění pro armádu a koloniální jednotky, 24. června 1918 pro Císařské námořnictvo. Byl nošen na hrudi jako vyznamenání.

Výnos z 22. května 1939 měl následující znění:

„§1: Jako čestný upomínkový odznak pro ty německé dobrovolníky, kteří utrpěli zranění vlivem nepřátelských bojových prostředků  při potlačení bolševismu při španělském boji za svobodu 1936 / 1939 jako příslušníci Legie Condor nebo ve spolupráci s jejím nasazením, stejně jako příslušníci Německého válečného loďstva (Kriegsmarine), účastnícího se bojových operací ve španělských vodách, zakládám Odznak za zranění. (more…)

Post tags:

Vážení sběratelé,

již dlouhou dobu Vám tyto stránky přináší informace z oblasti faleristiky Třetí říše. Na základě své dlouholeté činnosti v tomto oboru Vám nabízím vystavení klasických fotoexpertiz, jaké znáte ze zahraničí, u nás však tato služba dosud neexistuje. Pozitivní expertiza potvrzuje originalitu předmětů a ty jsou následně mj. mnohem lépe prodejné.

Za mojí odborností stojí:

- 31-leté zkušenosti v oblasti sběratelství a studia faleristiky Třetí říše (ověřování pravosti a vystavování expertiz se věnuji od r. 2013)

- dlouholetý fyzický kontakt s originály i kopiemi při mém sběratelství a činnosti na Warcrossu

- vlastnictví velkého množství odborné literatury a několikatisícové, neustále rozšiřované databáze fotografií originálů i kopií

- úspěšná odborná publikace Katalog německých vyzamenání 1933 - 1945, kterou vydalo nakladatelství Naše vojsko a jejíž rozšířené dvojdílné vydání vychází v r. 2020: http://www.warcross.cz/wordpress/?p=7227

- osobní kontakty a faktická spolupráce s řadou vynikajících odborníků a sběratelů u nás i v zahraničí, jejichž konzultace rovněž využívám (např. Sascha Weber, Dirk Schneider, Uwe Lautenschläger aj.)

Ukázky expertiz k originálu:

Ukázka expertizy celé originální pozůstalosti po jednom nositeli (expertiza kombinovaná):

Ukázka expertizy k originálu s etují (expertiza kombinovaná):

Ukázka expertizy k udílecímu dekretu:

Ukázka expertizy k legitimaci:

Ukázka expertizy k fotografii s autogramem:

Ukázka expertizy k Prstenu s umrlčí lebkou SS s dohledáním nositele v seznamech SS:

Ukázky expertiz ke kopiím:

Od března 2016 mají expertizy v hlavičce a na hologramu jiné logo Warcrossu - stylizované “W” (od 1. 5. 2016 s logem chráněné registrované značky “R” v kruhu)

***

Každý předmět je na expertize detailně popsán, změřen, zvážen, kvalitně vyfotografován a stanovena jeho přibližná tržní hodnota v Kč nebo Eurech (na žádost zadavatele je možno z důvodu neustálého vývoje cen vystavit “nadčasovou” expertizu bez udání hodnoty. Expertizy mají následující ochranu proti falšování:

- hologramovou nálepku s logem Warcrossu, překrývající fotografie posuzovaného předmětu + vlastnoruční podpis

- každou vydanou expertizu elektronicky archivuji a je tedy možno pravost konkrétní expertýzy ověřit na E-mailu warcross@seznam.cz

-WARCROSS je od 30. 3. 2016 registrovanou značkou s ochrannou známkou Úřadu pro průmyslové vlastnictví pod číslem 352229 pro služby oceňování odznaků a vyznamenání, provádění expertiz a odborných posudků v oblasti faleristiky, identifikace, certifikace a ověření pravosti odznaků, řádů a vyznamenání

Ceník expertiz:

a) pokud se jedná o originální předmět a je vystavena expertiza s fotodokumentací:

500,- Kč / 21,- (samotný odznak, dekret, etuje nebo miniatura)

600,- Kč / 25,- kombinovaná expertiza odznak + dekret / odznak + etuje / odznak + miniatura

700,- Kč / 29,- kombinovaná expertiza odznak + etuje + dekret (přip. miniatura)

800,- Kč / 33,- - kombinovaná expertiza odznak + etuje + dekret + miniatura

200,- Kč / 8,50 - znovuvystavení archivované expertizy z důvodu ztráty, poškození či aktualizace udané hodnoty

V případě rozsáhlejších expertiz např. na konvoluty dekretů je cena po dohodě dle rozsahu práce.

b) pokud se nejedná o originální předmět a je vystaven pouze písemný protokol s popisem a odůvodněním:

250,- Kč / 10,50

Pokud potřebujete při reklamaci u prodejce protokol graficky ztotožněný s kopií, je možno vystavit jej i s fotografiemi. (300,- Kč / 12,50)

Při určení kopie bez vystavení písemného protokolu účtuji manipulační poplatek

100,- Kč / € 4,-

Poštovné za zpáteční zásilku:

80,- Kč poštovné a balné při pojištění do 1.040,- Kč (doporučený dopis)

120 - 250,- Kč poštovné a balné za pojištěné cenné psaní na stanovenou hodnotu odznaku/ů

Na Slovensko je poštovné a balné € 14,-. Česká pošta umožňuje pojistit zásilku na Slovensko pouze do 24.000,- Kč (€ 1.000,-), v případě zaslání kurýrem je cena poštovného dle jeho ceníku.

Zasláním více předmětů lze samozřejmě ušetřit poštovné. U pojištěných zásilek na vyšší sumy je poštovné dle ceníku České pošty (pouze v rámci ČR).

Pro ověření pravosti a vystavení Warcross expertizy zasílejte předměty na adresu:

Mgr. Marek Charvát

P. O. Box 44

337 01 Rokycany

(případně je možné osobní předání v Plzni, Rokycanech a okolí, pro větší množství odznaků - 30 a více kusů - osobně přijedu kamkoli na území ČR a přivezu zpět)

Před odesláním zásilky mě prosím informujete na E-mail warcross@seznam.cz – sdělte, co konkrétně hodláte poslat – vystavuji expertizy pouze na NĚMECKÉ ODZNAKY A VYZNAMENÁNÍ Z OBDOBÍ LET 1933 – 1945. Rozhodně neposílejte jiné militarie (nepřijímám chladné zbraně, uniformy, výstrojní součásti, opaskové přezky, rukávové pásky apod.)! Neposílejte rovněž čepicové odznaky s výjimkou SS (viz níže). Posoudit a vystavit expertizu mohu konkrétně na tyto německé odznaky, vyznamenání a dokumenty:

1.) oficiální civilní a vojenské odznaky a vyznamenání (ty, které najdete v mém Katalogu německých vyznamenání 1933 – 1945) – včetně etují, udílecích dekretů či miniatur. Je možno zaslat konvolut pro jednu expertizu: odznak + etuje, pokud tyto k sobě patří, případně odznak + udílecí dekret, pokud tyto k sobě patří, případně odznak + miniatura, pokud tyto k sobě patří. Cena expertizy je dle rozsahu práce a časové náročnosti, viz ceník výše. V rámci expertizy na udílecí dekrety k vojenským odznakům  a vyznamenáním je ve většině případů rozbor údajů, uvedených na expertize - název jednotky, místo vystavení dekretu a údaje k podepsané osobě na dekretu.

2.) stranické, organizační a sympatizantské odznaky

3.) příležitostné a propagační odznaky

4.) nenositelná vyznamenání - plakety

5.) Prsten s umrlčí lebkou SS (Totenkopfring der SS)

6.) čepicové odznaky SS - pouze umrlčí lebky a orlice, obojí poslední model

7.) identifikační známky Gestapo (Geheime Staatspolizei) a Kripo (Staatliche Kriminalpolizei)

8.) legitimace (Solbuchy, Wehrpassy, stranické knížky, dokumenty s autogramy osobností 3. říše), případně jiné dokumenty

***

9.) odznaky a vyznamenání Protektorátu Čechy a Morava

10.) odznaky a vyznamenání Slovenského štátu

11.) odznaky a vyznamenání frankistického Španělska

Pokud bych ve výjimečných případech nebyl schopen vystavit expertizu, zašlu předmět zdarma zpět.

Doba dodání expertizy: cca 2 - 3 týdny. Lhůta může být delší i kratší, v závislosti na aktuálním počtu objednávek.

Mgr. Marek Charvát

***

Snad každý sběratel v našem oboru prožil hořkou zkušenost s vyhozením peněz za bezcenný kus kovu, neboť…

Post tags:
« Older PostsNewer Posts »