Zde se podívejme na kopii, která je zhotovená technikou odlévání. Jelikož byla vytvořena odlévací forma pomocí originálu, nenajdeme zásadní rozdíly v grafickém provedení reliéfu, ale v neostrosti a fádnosti detailů. Také si povšimněme středové destičky - u originálů je po okrajích trochu zaoblená a jsou tam zřetelné přechody mezi ní a základním dílem, u kopie je to jakoby slitá dohromady se základním dílem (ikdyž samostatná destička zde je). Co se týče rozdílů v detailech, přeci jen se nějaké najdou - na aversu si povšimněme například okrajů dubových listů ve středovém čtverci - u originálu jsou širší a celek působí plastičtěji.

Post tags:

Vážení sběratelé,

již delší dobu se při komunikaci se (zejména slovenskými) kolegy setkávám s jakýmsi kultem Svetozára Pavlíka na Slovensku. Svetozár Pavlík (zemřel v roce 2010) byl autorem dvoudílné knihy Vyznamenania a bojové odznaky Tretej ríše, která vyšla i v českém jazyce a stále je v prodeji.

I přes moji úctu k mrtvým (nejen) kolegům bych rád v této stati uvedl úroveň odbornosti autora a potažmo jeho publikace na pravou míru, neboť upnutí se na tento titul z důvodu nedostatku kvalitní odborné literatury na východním trhu je, dle mého názoru, kontraproduktivní až nebezpečné. Pan Svetozár Pavlík, se kterým jsem se osobně znal,  byl sběratelem, který obětoval svému koníčku dozajista spoustu energie i peněz, svoji sbírku vybudoval poměrně rychle, nebyl však faleristou v pravém slova smyslu - tedy odborně zaměřeným sběratelem, který se zabývá do detailů výrobními variantami dobové produkce odznaků a vyznamenání, nakupuje a studuje odbornou literaturu a zabývá se v tomto oboru velmi podstatnou problematikou “originál versus kopie”. Svoji sbírku budoval bez dostatečných odborných znalostí, což přineslo zcela přirozené následky - dostalo se do ní množství falzifikátů. Výše zmíněné knihy jsou obrazovým průvodcem touto sbírkou, vytvořenou bez konzultace stran originality publikovaných odznaků s některým ze zkušenějších sběratelů či znalců. Jen v 1. díle knihy je vyobrazeno více než 30 poválečných kopií. Knihy obsahují i řadu faktických obsahových nepřesností či omylů (např. zaměňování značek autorů výtvarných návrhů odznaků za značky jejich výrobců).

Knihy Svatozára Pavlíka nemohou být v z výše popsaných důvodů v žádném případě považovány za faleristickou literaturu, založenou na odpovídajících odborných znalostech a zkušenostech autora, či dokonce za pomůcku k posuzování originality odznaků a vyznamenání, jak je v jejich v předmluvě uvedeno!

Post tags:


Dejte prosím pozor na tyto stránky, kde jsou nabízeny kopie jako originál, jde o převlečeného, dobře známého producenta kopií Carstena Staegemeira.

http://www.best-antiques.com/

Post tags:

Expertizy Detlev Niemann

30th October 2016

V tomto článku se budeme zabývat firmou Detlev Niemann, Hamburg a jejími expertizami.

Firma Detlev Niemann působila na trhu s militariemi od poloviny 80. let 20. století, před několika lety z trhu zmizela. Za tuto dobu si vytvořila velmi dobré jméno, řada sběratelů po celém světě pohlížela (někteří stále pohlíží) na odznaky, vyznamenání a jiné militarie, zaštítěné certifikátem pravosti Detleva Niemanna jako na nepochybné originály. Tato realita se však postupem času bohužel začala měnit. S přibývajícími roky a potažmo množstvím práce a “odbavovaných” militarií se z firmy Niemann stala spíše manufaktura, produkující obrovské množství jak nabízených sbírkových předmětů, tak expertiz vydaných buď přímo k nim, tak i k předmětům, zasílaným sběrateli na posouzení. Výsledkem této “masovosti” se stalo zhoršení řemeslného zpracování expertiz, které se staly produktem z “běžícího pásu” - na posudcích čas od času vlivem nedbalosti chyběly údaje o rozměrech, hmotnosti, materiálu či tržní hodnotě. Firma se vůbec nezabývala při popisu posuzovaných předmětů údaji o výrobci, zachovalosti apod. Fotografie, nalepené na expertizách byly křivě zastřižené, často neostré. Z těchto faktorů si můžeme domyslet, kolik času a úsilí bylo věnováno Detlevem Niemannem tomu nejdůležitějšímu - prověření originality. (more…)

Post tags:

Dalším varováním před neseriózním zdrojem pro nákup sbírkových předmětů je následující upozornění na výskyt neoriginálních odznaků a jiných militarií, opatřených “expertizami” od Rolanda Irringera (Militärhistorisches - Archiv) ze Saldenburgu. Tato firma je ve sběratelském světě známá (podobně jako firma Carsten Staegemeir) jako velmi neseriózní, vystavující pozitivní posudky na neoriginální odznaky, vyznamenání a jiné militarie Třetí říše.

Vyvarujte se nákupů sbírkových předmětů s těmito posudky!

Ukázky těchto “expertiz”:

Post tags:

Firma Staegemeir je mezi světovou sběratelskou veřejností známá, dobrá prodejnost jejich produktů na našem trhu však svědčí o tom, že naši sběratelé s touto velkovýrobnou kopií nejsou dostatečně seznámeni.

Tedy důležitá informace: Carsten Staegemeir je jedním z největších výrobců a prodejců velmi kvalitních kopií německých odznaků 1933 - 1945. K těmto kopiím vydává i svoje “certifikáty pravosti”. Takže pokud se setkáme na trhu s odznakem, podloženým touto “expertýzou”, JDE VŽDY O KOPII!!!

Ukázka “expertizy” Staegemeir:

Post tags:

Předmětem tohoto krátkého příspěvku je varování před na trhu se poměrně často vyskytujícími přezlacovanými Sportovními odznaky SA (SA-Sportabzeichen). Přezlacením bronzových či stříbrných stupňů těchto odznaků nepoctiví prodejci samozřejmě několikanásobně zvýší prodejní cenu bez ohledu na to, že tímto zásahem znehodnotí originální odznak. Prodejnost těchto falzifikátů by mohla zkomplikovat následující faktická znalost:

Matriční čísla zlatých sportovních odznaků končí cca na hodnotě 8600. Pěti- či šestimístná čísla na zlatých odznacích tedy jednoznačně poukazují na přezlacený nižší stupeň. (more…)

Post tags:

V tomto díle se podíváme na velmi kvalitně zpracovanou kopii Odznaku pro palubní střelce a radisty se svazkem blesků (Fliegerschützenabzeichen mit Blitzbündel), napodobující tombakové odznaky od firmy Berge & Nolte, Lüdenscheid (značení na reversu „B & NL“) (more…)

Post tags:

V tomto díle se podíváme na kopii Odznaku za pozemní boj Luftwaffe s výrobní značkou na reversu „G.B.“ (firma Gustav Brehmer, Markneukirchen).

Jedná se o masivní provedení z postříbřené a barvené slitiny barevného kovu na způsob tombaku či mosazi. Orlice je přinýtována k základnímu dílu třemi nýty. Podložka pod záchytným háčkem má obdélníkový tvar.

Rozměry: Šířka: 44,8 mm, výška: 56,4 mm

Hmotnost: 37,6 g (more…)

Post tags:

Živou debatu sběratelů na fóru Aukra vyvolaly zde přes veškerá upozornění administrátorům Aukra (ostatně jako vždy) prodané kopie Odznaku vítězů Říšské profesní soutěže HJ (Reichsberufswettkampfabzeichen HJ). V případě zlatého stupně pro říšské vítěze (Reichssieger) se tato kopie prodala za velmi vysokou částku 24.000,- Kč (což je však stále třetina skutečné sběratelské hodnoty tohoto odznaku). V zápětí se pak vynořily nabídky dalších kopií od stejného výrobce. Proto si zde ukážeme hlavní rozdíly mezi originálem a kopií.

Kopie REICHSSIEGER 1944

JIž pouze elementární znalost výrobních poměrů v Německu v r. 1944, kdy již platil striktní zákaz používání kvalitních barevných kovů (tombak, stříbro) a smaltu, by zájemce od této kopie odradila. Pamatujme si tedy, že odznaky z pozdního období války jsou v naprosté většině vyrobeny z tzv. “válečného kovu” (”Kriegsmetall”), kterým byl nejčastěji zinek (toto se týká nejen odznaků a vyznamenání, ale i např, výstrojních součástí (knoflíky, opaskové přezky, spony apod.) . Odznak pro Říšské vítěze s letopočtem 1944 je nejvzácnější a za celou svoji sběratelskou praxi jsem jej v originále nespatřil. Ale zpět k této kopii a rozdílům od originálu:

Nejvýraznější rozdíly aversu:

1) vzdálenost mezi nápisem a hlavou orlice (more…)

Post tags:
Newer Posts »