Odznak pro výsadkáře Luftwaffe byl založen 5. 11. 1936 Hermannem Göringem. Byl udělován příslušníkům výsadkových jednotek a parainstruktorům po úspěšném absolvování paravýcviku a obdržení výsadkářského průkazu. Oprávnění k nošení odznaku bylo po 12 měsících přezkoumáno – nositel musel doložit minimálně 6 seskoků v průběhu 12 posledních měsíců.

Výsadkářský průkaz se záznamy o seskocích

(more…)

Post tags:

V prvních měsících a letech 2. světové války hrálo německé bitevní loďstvo ještě významnou roli. Pro tyto jednotky založil vrchní velitel Kriegsmarine Odznak pro posádky bitevních lodí a křižníků (Flotten-Kriegsabzeichen – dále jen FKA) svým výnosem z 30. dubna 1941:

„1. V boji proti Anglii způsobily bitevní lodě a křižníky na svých odvážných výpravách   protivníkovi citelné ztráty a tím ještě zúžily blokádu Anglie.

Jako výraz uznání těchto činů zřizuji Válečný odznak pro nasazené posádky bitevního loďstva.

2. Odznak může být udělen členům posádek bojově nasazených bitevních lodí a křižníků, kteří splnili podmínky pro udělení, včetně členů padlých a zemřelých. Udělení provádí velitel námořního svazu.

3. Odznak může být udělen i posádkám jiných, v rámci bitevního loďstva nasazených plavidel, pro něž není určen žádný jiný námořní odznak. V tomto případě provádí udělení posádkám lodí nadřazený velitel v minimální hodnosti kontraadmirála. (more…)

Post tags:

Během prvního podzimu a zimy ruského polního tažení byli němečtí řidiči na tamních pověstných nezpevněných komunikacích konfrontováni se značnými obtížemi. S cílem vyjádřit uznání vojenským řidičům za jejich výkony v nejtěžších podmínkách byl výnosem Adolfa Hitlera ze dne 23. 10. 1942 založen Odznak pro osvědčené řidiče. Byl oceněním za válečné nasazení pro zvláště schopné řidiče, a to ve třech třídách – ve zlatě, stříbře a bronzu. (more…)

Post tags:

Odznak pro piloty byl založen v r. 1935 Hermannem Göringem. Udělován byl jednak pilotům po ukončení pilotního výcviku a dále úředníkům a vojákům Luftwaffe, kteří byli před válkou nositeli odznaku pro piloty případně pro posádky vzducholodí. Rezervisté obdrželi tento odznak v případě, že byli držiteli průkazu pilota vojenských letadel a úspěšně složili minimálně jednu zkoušku pro rezervisty. Odznak mohl být udělen minimálně jeden rok od začátku základního pilotního vzdělávání. Od r. 1939 byla tato lhůta zkrácena na 9 měsíců. (more…)

Post tags:

V roce 1941, jak se postupně válka protahovala a probíhající boje byly stále těžší, začal se na frontách projevovat nedostatek vyššího druhu vyznamenání, a to zejména pro vojáky, kteří již byli za svoje skvělé výkony v boji vyznamenáni Železným křížem 1. třídy a nadále prokazovali svoji statečnost před nepřítelem, avšak tyto jejich hrdinské činy ještě nesplňovaly předpoklady pro udělení nejvyššího vyznamenání Rytířského kříže Železného kříže. Za účelem vyznamenat i tyto výjimečné vojáky byl vrchním velitelem Wehrmachtu založen 28. 9. 1941 tzv. Válečný řád Německého kříže (Der Kriegsorden des Deutschen Kreuzes). (more…)

Post tags:

Odznak byl založen 24. června 1941 jako výraz ocenění odpovědného a úspěšného boje v jednotkách protivzdušné obrany a určen k udělení jak celým bojovým jednotkám, tak jednotlivým vojákům všech služebních hodností.

Podmínkami pro udělení bylo kromě příkladného plnění bojových povinností a dobrého vedení dosažení osmi bodů podle stanoveného bodového systému. Body byly přidělovány mj. za sestřel nepřátelského letadla těžkou, střední nebo lehkou protiletadlovou baterií, za podíl na sestřelu v součinnosti s jinými bateriemi, za bojové úspěchy středních a těžkých pobřežních baterií, za úspěšné výkony v jednotkách vyhledávacích světlometů, dobrou práci ve štábu atd.

Mimo to mohl být odznak udělen nezávisle na dosažených bodech za výjimečné výkony v boji a důstojníkům za zásluhy při velení. (more…)

Post tags:

Německé vojenské síly docílily v r. 1941 po začátku východního tažení (22. 6. 1941, plán „Barbarossa“) velkých úspěchů a způsobily Sovětům značné ztráty. V polovině listopadu se však nedlážděné ruské komunikace proměnily v husté bahno, které mělo za následek časté poruchy strojů a na počátku prosince 1941 se útok Wehrmachtu díky mrazivému počasí a nedostatkům v zimní výstroji zastavil. Němci utrpěli díky těmto okolnostem těžké ztráty na lidech i materiálu a byli donuceni k pomalému ústupu. Tato krize byla překonána až v březnu 1942. (more…)

Post tags:

Vyznamenání bylo založeno 13. června 1934 jako výraz uznání a díku všem účastníkům 1. sv. války. Bylo vyráběno ve třech provedeních: (more…)

Post tags:

1) Medaile v upomínku na 13. březen 1938 (Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938)

Medaile byla založena 1. května 1938, u příležitosti připojení Hitlerovy rodné země Rakouska k Německu. Jednalo se o první Hitlerův krok k rozšiřování německého „životního prostoru“, který se stal zároveň podporou pro německé obyvatelstvo v čsl. pohraničí a stimulem pro stupňování požadavků Sudetoněmecké strany (SdP). Německé jednotky totiž  překročily hranice Rakouska 12. března 1938, aniž by se setkaly se sebemenším odporem.

První „Anšlusmedaile“ byla udělována všem Rakušanům, kteří podporovali, nebo se přímo podíleli na anexi, stejně jako rakouským členům NSDAP. Obdrželi ji rovněž němečtí státní úředníci a příslušníci Wehrmachtu a SS, kteří se zúčastnili obsazení Rakouska. (more…)

Post tags:

K založení tohoto štítu vedly stále těžší a kritičtější boje na východní frontě. V takzvaném děmjanském kotli či kapse byl od 8. února 1942 uzavřen II. armádní sbor, kterému velel generál pěchoty Walter Graf Brockdorff-Ahlefeldt. Se svými divizemi – 12. 32. a 123. pěchotní divizí, a dále s jemu podřízenými 30. a 290. pěchotní a 3. SS tankovou divizí „Totenkopf“ zde bojoval proti velké převaze tvrdého a statečného protivníka. Při průměrné teplotě –40°C bránilo asi 96.000 vojáků frontovou linii o délce asi 300 km. Hitler chtěl jednotky za každou cenu v tomto prostoru zachovat, a tak nařídil zásobování obklíčených vojsk letecky. Díky úspěšnému leteckému mostu se zásobování podařilo zvládat. Bylo dopraveno přes 65 000 tun zásob a 30 000 vojáků a více než 25 000 zraněných a mrtvých evakuováno. Byl to první letecký most takovéhoto rozsahu - dokázal udržet vojsko v bojovém stavu až do května 1942, kdy německý protiútok otevřel obklíčenému vojsku cestu ven. (more…)

Post tags:
Newer Posts »