Předmětem tohoto krátkého příspěvku je varování před na trhu se poměrně často vyskytujícími přezlacovanými Sportovními odznaky SA (SA-Sportabzeichen). Přezlacením bronzových či stříbrných stupňů těchto odznaků nepoctiví prodejci samozřejmě několikanásobně zvýší prodejní cenu bez ohledu na to, že tímto zásahem znehodnotí originální odznak. Prodejnost těchto falzifikátů by mohla zkomplikovat následující faktická znalost:

Matriční čísla zlatých sportovních odznaků končí cca na hodnotě 8600. Pěti- či šestimístná čísla na zlatých odznacích tedy jednoznačně poukazují na přezlacený nižší stupeň. (more…)

Post tags:

Říšský ministr pro letectví založil 19. ledna 1935 Odznak pro palubní střelce (Fliegerschützenabzeichen). Mohl být udělen palubním střelcům, kteří absolvovali ukončený výcvik pro palubní střelce dle platných výcvikových stanov. Mohl být však rovněž udělen palubním radistům a mechanikům. Stejně tak byl určen pro vojáky a úředníky, kteří již Odznak pro palubní střelce obdrželi během 1. světové války a stále byli ještě povinni vykonávat služební lety.

Dle nových podmínek pro udělení z 26. března 1936 mohl být odznak udělen vojákům, záložnímu personálu, úředníkům a inženýrům s odpovídajícím výcvikem.

8. června 1939 byl tento, stejně jako ostatní výkonnostní odznaky Luftwaffe přejmenován z Vojenského odznaku pro palubní střelce (Militärfliegerschützenabzeichen) na Odznak pro palubní střelce Luftwaffe (Luftwaffenfliegerschützenabzeichen). (more…)

Post tags: