Zde se podívejme na kopii, která je zhotovená technikou odlévání. Jelikož byla vytvořena odlévací forma pomocí originálu, nenajdeme zásadní rozdíly v grafickém provedení reliéfu, ale v neostrosti a fádnosti detailů. Také si povšimněme středové destičky - u originálů je po okrajích trochu zaoblená a jsou tam zřetelné přechody mezi ní a základním dílem, u kopie je to jakoby slitá dohromady se základním dílem (ikdyž samostatná destička zde je). Co se týče rozdílů v detailech, přeci jen se nějaké najdou - na aversu si povšimněme například okrajů dubových listů ve středovém čtverci - u originálu jsou širší a celek působí plastičtěji.

Post tags:

Zajisté každý sběratel přemýšlí o nejlepším způsobu uložení odznaků. V tomto příspěvku bych chtěl varovat před jejich umístěním do uzavíratelných plastových sáčků. Odznaky musí neustále “dýchat”. Umělá hmota však nedýchá a v uzavřeném prostoru může vytvořit mikroklima, které může spustit absorpci pokovení základním materiálem - zinkem. Odznakům z kvalitních materiálů (tombak, stříbro atd.) toto nebezpečí nehrozí, nicméně obecně je vhodné ukládat odznaky do prodyšných, například papírových sáčků a do okolí případně nasypat “Kočkolit” pro absorpci vlhkosti.

Jako příklad zde představuji Sponu za boj zblízka ve zlatě, patřící jednomu z mých kolegů. Po cca dvou letech v uzavřeném plastikovém sáčku, byla, jak vidíte, k nepoznání. Druhá fotografie z roku 2015 ukazuje původní stav.

Spona po uzavření v plastovém sáčku

Původní stav

Post tags:

Vážení příznivci německé faleristiky,

2. díl Katalogu německých vyznamenání 1933 - 1945 je již v prodeji, zde je několik náhledů dovnitř knihy…

S přátelským pozdravem autoři.

(more…)

Post tags:

Na investičním portálu warengo.com jsme zveřejnili z kolegou Tomášem Durčákem rozhovor na toto téma:

Dobrý den, Marku, na úvod bych začal obligátní otázkou. Jak se to stalo, že se vaší hlavní pracovní náplní stala faleristika a proč zrovna z období let 1933 - 1945 v Německu?

Faleristika není mojí hlavní pracovní náplní, mým celoživotním oborem je hudba – aktivní hraní v orchestrech (mj. v orchestru muzikálu a operety Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni) a zároveň hudební pedagogická činnost. Tento Vámi zmíněný, nesouvisející obor mě však provází od mých čtrnácti let. Ke sběratelství mě inspiroval tehdy můj otec, numismatik, nezanedbatelný vliv měl i můj zájem o historii, který se postupem času vyprofiloval k užšímu zaměření na novodobou historii, zejména druhou světovou válku, dějiny Protektorátu Čechy a Morava a dějiny poválečného Československa. Osudovým okamžikem, pomyslným odrazovým můstkem k mému sběratelství, se stal den, kdy mi otec ze sběratelské burzy přinesl Železný kříž 1. třídy 1939. Od té doby jsem, jak se říká, „ztracený“. Mimochodem ten první kus svojí sbírky stále mám, je to citová záležitost.

Zde je odkaz na celý rozhovor:

https://warengo.com/stories/66715-muze-byt-faleristika-alternativni-formou-investice-zeptal-jsem-se-ceske-kapacity-v-tomto-oboru-marka-charvata

Post tags:

V této rubrice vystavuji přebytkový materiál z mé soukromé sbírky, případně ze sbírek mých sběratelských kolegů, k prodeji či výměně za odznaky a vyznamenání Německa 1933 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava, které mi ve sbírce chybí.

Jedná se výhradně o ORIGINÁLNÍ předměty z období let 1933 - 1945.

POKUD SE VÁM NEZOBRAZÍ CELÁ NABÍDKA, KLIKNĚTE na “(more…)

***

O D Z N A K Y  T Ř E T Í  Ř Í Š E  ( 1 9 3 3  -  1 9 4 5 )

***

Společná vyznamenání Branné moci (Wehrmacht)

Španělský kříž ve stříbře s meči (postříbřený tombak) + Warcross expertiza

Pozemní armáda a Zbraně SS (Heer und Waffen-SS)

***

Letectvo (Luftwaffe)

***

Válečné námořnictvo (Kriegsmarine)

***

Civilní odznaky a vyznamenání

***

Stranické a organizační odznaky

Členský odznak RAD

Vojenská vyznamenání 1914 - 1918

***

Ostatní militarie Třetí říše ( 1 9 3 3  -  1 9 4 5 )

Dekrety za sportovní výkony HJ/BDM

***

V případě předmětů s nacistickou symbolikou je možno tyto použít pouze ke sběratelským účelům, nikoli k propagaci fašismu!

Dotazy k jednotlivým položkám, jejich cenám, případně nabídky materiálu na výměnu posílejte prosím na e-mail: warcross@seznam.cz

Nabídka v této sekci je průběžně aktualizována.

Post tags:

Vážení příznivci německé faleristiky,

právě vychází Katalog německých vyznamenání 1933 – 1945.

Jedná se o rozšířené dvojdílné vydání knihy, která vyšla v nakladatelství Naše vojsko v roce 2012.

Obsahem prvního dílu jsou civilní vyznamenání a vyznamenání veteránských spolků či paramilitárních organizací, jako je například Stahlhelm, SA či SS, má 246 stran a obsahuje 750 barevných fotografií.

Druhý díl přináší přehled společných vyznamenání Wehrmachtu, vyznamenání pro Luftwaffe, Kriegsmarine, pozemní armádu a dekorací pro cizince. Na 346 stranách je text doplněn bezmála 1.400 převážně barevnými fotografiemi.

V obou dílech je rozsáhlá kapitola o značení odznaků se seznamy výrobních značek.

Oproti původní knize přináší aktualizované vydání kromě dalších nepublikovaných odznaků i širší pojednání o materiálech a výrobních variantách, jsou vyobrazeny i reversní strany odznaků, miniatury, etuje a udílecí dekrety. Dohoda s prestižními obchodníky a aukčními síněmi umožnila kompletní přepracování a zkvalitnění obrazového materiálu.

Místem pro objednání knihy jsou webové stránky www.odznakytretirise.cz

Časově velice náročná práce na knihách je i důvodem pro zastavení práce na vytváření obsahu těchto internetových stránek. Věřím, že řadu zde postrádaných informací ze světa faleristiky Třetí říše najdete v připravovaných knihách.

Za autory Marek Charvát

***

Ukázky obsahu 1. dílu:

Odkaz na ukázky z 2. dílu je zde:

Post tags:

Říšské hornické vyznamenání 1936 (Reichsgrubenwehr-Ehrenzeichen 1936)

Říšský ministr hospodářství založil, společně s vydáním podmínek pro udělení, 13. listopadu 1936 Říšské vyznamenání za zásluhy o hornictví. Výmarská republika opakovaně z principiálních důvodů odmítala založit, případně udělovat zvláštní nositelné vyznamenání za zásluhy o hornictví. Oproti tomu bylo v květnu 1934 založeno pruským ministrem pro hospodářství a práci stříbrné Pamětní hornické vyznamenání, které bylo udělováno až do založení výše zmíněného Říšského hornického vyznamenání. (more…)

Post tags:

Zlatý čestný odznak NSDAP (někdy také nazývaný Zlatý stranický odznak) byl založen 9. listopadu 1933 výnosem Adolfa Hitlera. Na jeho udělení měli nárok všichni členové NSDAP s členským číslem 1 – 100.000 (prvních 100.000 členů měla strana v roce 1928) a byli jimi bez přerušení až do data založení odznaku. Tato podmínka o nepřerušení stranické příslušnosti se týkala členství započatého od znovuobnovení strany 27. února 1925. Příslušné členské číslo NSDAP bylo vždy vyraženo na reversu odznaku. O přidělení odznaku si musel oprávněný člen strany zažádat, jako lhůta pro ukončení podání žádostí byl stanoven 1. květen 1935. Odznak nemusel být po úmrtí nositele navrácen a zůstal pozůstalým v upomínku. Přesný počet udělení odznaku není známý. Existuje neúplný seznam nositelů, který je na základě bádání v archivech neustále doplňován o další jména. Odkaz na něj najdete ZDE.

V souvislosti s členským číslem na reversu Zlatých čestných odznaků NSDAP vyvstává zajímavá otázka, jakým číslem byl opatřen osobní odznak Adolfa Hitlera. První provizorní členská legitimace NSDAP Adolfa Hitlera měla číslo 7. V seznamu členů NSDAP z 29. května 1920 má členské číslo 555 a číslo 7 ve výboru stranického předsednictva. Po krátkém vystoupení ze strany a opětovném vstoupení o několik měsíců později získal Hitler členské číslo 3.680. V r. 1925 došlo k novému vydání členských čísel podle politických aspektů, přičemž Hitler obdržel č. 1. Toto číslo měl i na reversu svého Zlatého čestného odznaku NSDAP. (more…)

Post tags:

Každý sběratel německých odznaků a vyznamenání se zajisté zabývá mimo jiné i značkami, vyskytujícími se na jejich různých částech (např. průvlečném kroužku, jehle, hraně, ploše reversu apod.), které z většiny odkazují na výrobní firmu. Z tohoto hlediska můžeme rozlišit odznaky a vyznamenání do pěti kategorií:

1) bez značení (v těchto případech je však rovněž mnohdy možné určit výrobní firmu podle různých znaků)

2) s logem výrobní firmy či jejím názvem

3) se značkou LDO

4) se značkou Prezidiální kanceláře (případně současně se značkou LDO)

5) se značkou RZM – jde o licenční značky výrobců odznaků (ale i např. uniforem, insignií, výstrojních součásti, chladných zbraní aj.) pro stranické organizace mimo Wehrmacht

Přehled 1 - Zkratky a loga výrobců

Odznaky s těmito značkami, případně odznaky bez jakéhokoli značení výrobní firmou pochází z období, kdy ještě nebyl zaveden systém značek Prezidiální kanceláře.

A (také 1,2,3,4,A1,A2,A3,A4)- F. W. Assmann & Söhne, Lüdenscheid (různá čísla ve spojení se značkou “A” jsou čísla odlévacích kokil u odlévaných odznaků) (more…)

Post tags:

Vážení sběratelé,

již delší dobu se při komunikaci se (zejména slovenskými) kolegy setkávám s jakýmsi kultem Svetozára Pavlíka na Slovensku. Svetozár Pavlík (zemřel v roce 2010) byl autorem dvoudílné knihy Vyznamenania a bojové odznaky Tretej ríše, která vyšla i v českém jazyce a stále je v prodeji.

I přes moji úctu k mrtvým (nejen) kolegům bych rád v této stati uvedl úroveň odbornosti autora a potažmo jeho publikace na pravou míru, neboť upnutí se na tento titul z důvodu nedostatku kvalitní odborné literatury na východním trhu je, dle mého názoru, kontraproduktivní až nebezpečné. Pan Svetozár Pavlík, se kterým jsem se osobně znal,  byl sběratelem, který obětoval svému koníčku dozajista spoustu energie i peněz, svoji sbírku vybudoval poměrně rychle, nebyl však faleristou v pravém slova smyslu - tedy odborně zaměřeným sběratelem, který se zabývá do detailů výrobními variantami dobové produkce odznaků a vyznamenání, nakupuje a studuje odbornou literaturu a zabývá se v tomto oboru velmi podstatnou problematikou “originál versus kopie”. Svoji sbírku budoval bez dostatečných odborných znalostí, což přineslo zcela přirozené následky - dostalo se do ní množství falzifikátů. Výše zmíněné knihy jsou obrazovým průvodcem touto sbírkou, vytvořenou bez konzultace stran originality publikovaných odznaků s některým ze zkušenějších sběratelů či znalců. Jen v 1. díle knihy je vyobrazeno více než 30 poválečných kopií. Knihy obsahují i řadu faktických obsahových nepřesností či omylů (např. zaměňování značek autorů výtvarných návrhů odznaků za značky jejich výrobců).

Knihy Svatozára Pavlíka nemohou být v z výše popsaných důvodů v žádném případě považovány za faleristickou literaturu, založenou na odpovídajících odborných znalostech a zkušenostech autora, či dokonce za pomůcku k posuzování originality odznaků a vyznamenání, jak je v jejich v předmluvě uvedeno!

Post tags:
Newer Posts »