Předmětem tohoto krátkého příspěvku je varování před na trhu se poměrně často vyskytujícími přezlacovanými Sportovními odznaky SA (SA-Sportabzeichen). Přezlacením bronzových či stříbrných stupňů těchto odznaků nepoctiví prodejci samozřejmě několikanásobně zvýší prodejní cenu bez ohledu na to, že tímto zásahem znehodnotí originální odznak. Prodejnost těchto falzifikátů by mohla zkomplikovat následující faktická znalost:

Matriční čísla zlatých sportovních odznaků končí cca na hodnotě 8600. Pěti- či šestimístná čísla na zlatých odznacích tedy jednoznačně poukazují na přezlacený nižší stupeň.

Originální Sportovní odznak SA s matričním číslem 3006

Přezlacený nižší stupeň s příliš vysokým matričním číslem 174454

Post tags:

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.