Pozůstalost získána od paní C., vnučky pana Přemysla Jankovského (+1975), osobního dozorce K. H. Franka z Pankrácké věznice (na fotografii po Frankově pravici). / Der Nachlaß wurde von Frau C., Enkelin von Herrn Přemysl Jankovský (+1975) erworben. P. Jankovský war Franks persönlicher Aufseher in der Haft in Prag - Pankratz 1945 - 1946 (auf dem Bild links).

Fotografie K. H. Frank na lavici obžalovaných / K. H. Frank auf der Anklagebank (”K. H. Frank hört aufmerksam der Anklage über Vernichtung des Dorfes Lidice zu.”)

Fotografie K. H. Frank po popravě / K. H. Frank nach der Hinrichtung

Stvrzenky za cigarety - “Převzal K. H. Frank” / Zigarettenquittung - “von K. H. Frank übernommen” (more…)

Post tags:

Zkušenosti, získané v prvních měsících války ukázaly Vrchnímu velení pozemní armády, že je k dosud užívanému Pěchotnímu útočnému odznaku nutno doplnit ještě další útočný odznak. Proto vydal 1. června 1940 vrchní velitel pozemní armády, Generálplukovník von Brauchitsch následující výnos:

„Pro vojáky všech ostatních zbraní, včetně dělostřelectva, kteří bojují společně s pěchotou a tanky a splní s vlastní jednotkou podmínky pro udělení Pěchotního útočného odznaku, zakládám zvláštní útočný odznak se stejným zaměřením jako Pěchotní útočný odznak s účinností od 1. 6. 1940.“

Udílení Všeobecného útočného odznaku (Allgemeines Sturmabzeichen, dále jen ASA) započala 1. 6. 1940.

Podmínky pro udělení ASA, vydané ve stejném dni, se opírají o podmínky pro udělení Pěchotního útočného odznaku. Následují články 1 až 3 tohoto dokumentu: (more…)

Post tags:

 

Založení Pěchotního útočného odznaku bylo nařízeno vrchním velitelem pozemní armády generálplukovníkem von Brauchitschem. Práce s ním spojené započaly začátkem prosince 1939. Umělecký výtvarný návrh byl vypracován firmou C. E. Juncker z Berlína na základě údajů  vrchního velení pozemní armády a spolupráce s ním. Firma dodala jedenáct výkresů a dvě skici, které byly vypracovány podle následujících principů: puška se vztyčeným bajonetem jako symbol útočící pěchoty v orámování z dubových ratolestí s výsostným znakem pozemní armády. Z předložených návrhů byl vrchním velitelem pozemní armády vybrán jeden, který byl následně firmou C. E. Juncker zhotoven ze zinkového plechu. (more…)

Post tags: