Na řadě německých odznaků a vyznamenání z období 1933 - 1945 najdeme zkratky a čísla, jimiž jednotlivé firmy označovaly své výrobky. Následuje přehled zkratek, kódů a jejich rozluštění:

Přehled 1 - Zkratky a loga výrobců

A (také 1,2,3,4,A,A1,A2,A3,A4)- F. W. Assmann & Söhne, Lüdenscheid (různá čísla ve spojení se značkou “A” jsou čísla odlévacích kokil u odlévaných odznaků)

AS (v trojúhelníku) - v některé odborné literatuře značka publikována jako “výrobce neznámý”, jde však bez pochyby o logo firmy Adolf Scholze, Grünwald (Grünwald je německý název Mšena nad Nisou, části Jablonce nad Nisou, kde byl učiněn hromadný nález výrobních polotovarů odznaků s touto značkou)

A.S. - Adolf Scholze, Grünwald

A.G.M.u.K. Gablonz - Arbeitsgemeinschaft Metall und Kunststoff, Gablonz an der Neiße (more…)

Post tags:

V březnu 2017 vychází velmi pozoruhodná publikace SS-Totenkopfring, Himmlerův prsten cti, jejímž autorem je můj kolega, majitel pravděpodobně největší sbírky “Prstenů cti SS”, Martin Toman.

Autorův sběratelský a badatelský zápal i jedinečný studijní materiál v podobě několika desítek originálních Prstenů cti SS (z velké části z jeho vlastní sbírky) dali vzniknout knize výjimečné, na toto téma bez nadsázky jedinečné, a to v celosvětovém měřítku. Kniha vychází ze starší, doposud nejvýznamnější publikace o prstenech Craiga Gottlieba “The SS Totenkopf Ring”, kterou do značné míry doplňuje, rozšiřuje a přináší řadu nových, doposud nepublikovaných poznatků a zjištění. Obsahem knihy je velmi detailní pojednání o historii této legendární relikvie z období Třetí říše, jejím vzniku, symbolice, technolgii výroby i příbuzných předmětech, jako jsou udílecí dekrety a krabičky. Rozsáhlou část knihy tvoří detailní představení celkem 26ti prstenů z autorovy sbírky, v řadě případů doplněné kvalitně zpracovaným životopisem jejich nositelů. V tomto rozměru (800 stran) se jedná o počin vskutku jedinečný a tuto vynikající práci je možno vřele doporučit všem zájemcům o legendami opředený SS-Totenkopfring, tajemný Svatý grál Himmlerova “Černého řádu”.

Knihu je možno objednat ZDE

Post tags:

V tomto příspěvku zveřejňuji některé opravy a doplňky ke své knize, které jsem nastřádal během svého dalšího faleristického studia. Nejprve ještě základní informace - ceny v ceníku na konci knihy jsou uvedeny v EURECH.

Následují poznámky k jednotlivým položkám:

5 – Kříž má na horním rameni ještě pozlacenou číslici „50“, podobně jako u položky 35b.

30 - Katalogová cena odznaku bez dubových ratolestí na okraji je 75,- Euro.

36b a 36c – Originální kříže byly dodávány pouze se znakem vyšitým na stuze. Pokud najdeme na trhu originální kusy se stuhou bez výšivky, jde o stuhu doplněnou. (more…)

Post tags:

WARCROSS je od 30. 3. 2016 REGISTROVANOU ZNAČKOU S OCHRANNOU ZNÁMKOU Úřadu pro průmyslové vlastnictví pod číslem 352229 pro služby oceňování odznaků a vyznamenání, provádění expertiz a odborných posudků v oblasti faleristiky, identifikace, certifikace a ověření pravosti odznaků, řádů a vyznamenání

Od 1. května 2016 mají WARCROSS expertizy v hlavičce u loga WARCROSSU symbol chráněné registrované značky “R” v kruhu

Post tags:

Na originálech se setkáme výhradně s těmito značkami výrobců:

Lebky:

GES.GESCH. Deschler & Sohn
RZM D.&S.M. GES.GESCH. - Deschler & Sohn
RZM 52 - Deschler & Sohn
RZM M1/52 - Deschler & Sohn
RZM 254/42 - Deschler & Sohn
RZM 499/41 - Fritz Zimmermann
RZM M1/24 - Overhoff & Cie
GES.GESCH. E. W. Assmann & Sohn
S.P.40 - neznámý výrobce (Overhoff?)

Orlice: (more…)

Post tags:

Představuji zde svoji knihu - první český barevný Katalog německých vyznamenání 1933 - 1945, která vyšla v květnu 2012 v nakladatelství NAŠE VOJSKO.

Tato publikace vznikla na základě mojí několikaleté koncentrované shromažďovací a studijní práce, a to z důvodu stále rostoucího zájmu sběratelů o německou faleristiku z období Třetí říše. Je určena jak naprostým začátečníkům, tak i zkušeným sběratelům. Zahrnuje německé odznaky a vyznamenání z let 1933-1945, k jejichž získání bylo nutné splnění určitých předpokladů v civilní i vojenské sféře Třetí říše (nacistického Německa). Jako jediný český barevný katalog vyznamenání nacistického Německa představuje kniha odbornou příručku v tomto stále tolik atraktivním oboru. Přináší přehled nejen o existujících nositelných vyznamenáních z tohoto období, ale i o jejich cenách. Ceny v ceníku na konci knihy jsou uvedeny v Eurech.

Kniha je vázaná, 210 × 297 mm, 293 stran textu na křídě s 252 členěnými položkami a více než 500 barevnými fotografiemi výhradně originálních vyznamenání. Jednotlivé položky jsou opatřeny českými i německými názvy, uspořádanými do přehledného rejstříku.

V případě zájmu doporučuji zakoupit knihu za výhodnější cenu přímo ve specializovaných prodejnách Našeho voska, případně na jeho internetové prodejně zde: http://www.nasevojsko.eu/

Doufáme, že se stane příjemným zpestřením a přínosným doplňkem Vaší sběratelské činnosti.

M. Ch. &

Zde je několik doplňků a oprav k 1. vydání knihy: DOPLŇKY A OPRAVY


Post tags:

Pozůstalost získána od paní C., vnučky pana Přemysla Jankovského (+1975), osobního dozorce K. H. Franka z Pankrácké věznice (na fotografii po Frankově pravici). / Der Nachlaß wurde von Frau C., Enkelin von Herrn Přemysl Jankovský (+1975) erworben. P. Jankovský war Franks persönlicher Aufseher in der Haft in Prag - Pankratz 1945 - 1946 (auf dem Bild links).

Fotografie K. H. Frank na lavici obžalovaných / K. H. Frank auf der Anklagebank (”K. H. Frank hört aufmerksam der Anklage über Vernichtung des Dorfes Lidice zu.”)

Fotografie K. H. Frank po popravě / K. H. Frank nach der Hinrichtung

Stvrzenky za cigarety - “Převzal K. H. Frank” / Zigarettenquittung - “von K. H. Frank übernommen” (more…)

Post tags:

Brandenburg

11th May 2008

Die Kiste mit ganzem Nachlaß

Verleihungsurkunden

***

***

*** (more…)

Post tags:

Na prodej

22nd September 2006

(more…)

Post tags:

Jurk

16th January 2004

Úloha tzv. Einsatzstabů při zcizování židovského majetku

V říjnu 1942 došlo v Protektorátu Čechy a Morava ke zřízení dvou institucí okupační správy označených jako Einsatzstab I a Einsatzstab II.1) Hlavním úkolem prvního z nich mělo být zajištění uměleckých předmětů především z českých a moravských zámků, úkolem druhého zabezpečení náhradního ubytování pro německé rodiny z říše postižené bombardováním. (more…)

Post tags: