Každý sběratel německých odznaků a vyznamenání se zajisté zabývá mimo jiné i značkami, vyskytujícími se na jejich různých částech (např. průvlečném kroužku, jehle, hraně, ploše reversu apod.), které z většiny odkazují na výrobní firmu. Z tohoto hlediska můžeme rozlišit odznaky a vyznamenání do pěti kategorií:

1) bez značení (v těchto případech je však rovněž mnohdy možné určit výrobní firmu podle různých znaků)

2) s logem výrobní firmy či jejím názvem

3) se značkou LDO

4) se značkou Prezidiální kanceláře (případně současně se značkou LDO)

5) se značkou RZM – jde o licenční značky výrobců odznaků (ale i např. uniforem, insignií, výstrojních součásti, chladných zbraní aj.) pro stranické organizace mimo Wehrmacht

Přehled 1 - Zkratky a loga výrobců

Odznaky s těmito značkami, případně odznaky bez jakéhokoli značení výrobní firmou pochází z období, kdy ještě nebyl zaveden systém značek Prezidiální kanceláře.

A (také 1,2,3,4,A1,A2,A3,A4)- F. W. Assmann & Söhne, Lüdenscheid (různá čísla ve spojení se značkou “A” jsou čísla odlévacích kokil u odlévaných odznaků) (more…)

Post tags:

Vážení sběratelé,

již delší dobu se při komunikaci se (zejména slovenskými) kolegy setkávám s jakýmsi kultem Svetozára Pavlíka na Slovensku. Svetozár Pavlík (zemřel v roce 2010) byl autorem dvoudílné knihy Vyznamenania a bojové odznaky Tretej ríše, která vyšla i v českém jazyce a stále je v prodeji.

I přes moji úctu k mrtvým (nejen) kolegům bych rád v této stati uvedl úroveň odbornosti autora a potažmo jeho publikace na pravou míru, neboť upnutí se na tento titul z důvodu nedostatku kvalitní odborné literatury na východním trhu je, dle mého názoru, kontraproduktivní až nebezpečné. Pan Svetozár Pavlík, se kterým jsem se osobně znal,  byl sběratelem, který obětoval svému koníčku dozajista spoustu energie i peněz, svoji sbírku vybudoval poměrně rychle, nebyl však faleristou v pravém slova smyslu - tedy odborně zaměřeným sběratelem, který se zabývá do detailů výrobními variantami dobové produkce odznaků a vyznamenání, nakupuje a studuje odbornou literaturu a zabývá se v tomto oboru velmi podstatnou problematikou “originál versus kopie”. Svoji sbírku budoval bez dostatečných odborných znalostí, což přineslo zcela přirozené následky - dostalo se do ní množství falzifikátů. Výše zmíněné knihy jsou obrazovým průvodcem touto sbírkou, vytvořenou bez konzultace stran originality publikovaných odznaků s některým ze zkušenějších sběratelů či znalců. Jen v 1. díle knihy je vyobrazeno více než 30 poválečných kopií. Knihy obsahují i řadu faktických obsahových nepřesností či omylů (např. zaměňování značek autorů výtvarných návrhů odznaků za značky jejich výrobců).

Knihy Svatozára Pavlíka nemohou být v z výše popsaných důvodů v žádném případě považovány za faleristickou literaturu, založenou na odpovídajících odborných znalostech a zkušenostech autora, či dokonce za pomůcku k posuzování originality odznaků a vyznamenání, jak je v jejich v předmluvě uvedeno!

Post tags:

V březnu 2017 vychází velmi pozoruhodná publikace SS-Totenkopfring, Himmlerův prsten cti, jejímž autorem je můj kolega, majitel pravděpodobně největší sbírky “Prstenů cti SS”, Martin Toman.

Autorův sběratelský a badatelský zápal i jedinečný studijní materiál v podobě několika desítek originálních Prstenů cti SS (z velké části z jeho vlastní sbírky) dali vzniknout knize výjimečné, na toto téma bez nadsázky jedinečné, a to v celosvětovém měřítku. Kniha vychází ze starší, doposud nejvýznamnější publikace o prstenech Craiga Gottlieba “The SS Totenkopf Ring”, kterou do značné míry doplňuje, rozšiřuje a přináší řadu nových, doposud nepublikovaných poznatků a zjištění. Obsahem knihy je velmi detailní pojednání o historii této legendární relikvie z období Třetí říše, jejím vzniku, symbolice, technolgii výroby i příbuzných předmětech, jako jsou udílecí dekrety a krabičky. Rozsáhlou část knihy tvoří detailní představení celkem 26ti prstenů z autorovy sbírky, v řadě případů doplněné kvalitně zpracovaným životopisem jejich nositelů. V tomto rozměru (800 stran) se jedná o počin vskutku jedinečný a tuto vynikající práci je možno vřele doporučit všem zájemcům o legendami opředený SS-Totenkopfring, tajemný Svatý grál Himmlerova “Černého řádu”.

Knihu je možno objednat ZDE

Post tags:

V tomto příspěvku zveřejňuji některé opravy a doplňky ke své knize, které jsem nastřádal během svého dalšího faleristického studia. Nejprve ještě základní informace - ceny v ceníku na konci knihy jsou uvedeny v EURECH.

Následují poznámky k jednotlivým položkám:

5 – Kříž má na horním rameni ještě pozlacenou číslici „50“, podobně jako u položky 35b.

30 - Katalogová cena odznaku bez dubových ratolestí na okraji je 75,- Euro.

36b a 36c – Originální kříže byly dodávány pouze se znakem vyšitým na stuze. Pokud najdeme na trhu originální kusy se stuhou bez výšivky, jde o stuhu doplněnou. (more…)

Post tags:

WARCROSS je od 30. 3. 2016 REGISTROVANOU ZNAČKOU S OCHRANNOU ZNÁMKOU Úřadu pro průmyslové vlastnictví pod číslem 352229 pro služby oceňování odznaků a vyznamenání, provádění expertiz a odborných posudků v oblasti faleristiky, identifikace, certifikace a ověření pravosti odznaků, řádů a vyznamenání

Od 1. května 2016 mají WARCROSS expertizy v hlavičce u loga WARCROSSU symbol chráněné registrované značky “R” v kruhu

Post tags:

Na originálech se setkáme výhradně s těmito značkami výrobců:

Lebky:

GES.GESCH. Deschler & Sohn
RZM D.&S.M. GES.GESCH. - Deschler & Sohn
RZM 52 - Deschler & Sohn
RZM M1/52 - Deschler & Sohn
RZM 254/42 - Deschler & Sohn
RZM 499/41 - Fritz Zimmermann
RZM M1/24 - Overhoff & Cie
GES.GESCH. E. W. Assmann & Sohn
S.P.40 - neznámý výrobce (Overhoff?)

Orlice: (more…)

Post tags:

Představuji zde svoji knihu - první český barevný Katalog německých vyznamenání 1933 - 1945, která vyšla v květnu 2012 v nakladatelství NAŠE VOJSKO.

Tato publikace vznikla na základě mojí několikaleté koncentrované shromažďovací a studijní práce, a to z důvodu stále rostoucího zájmu sběratelů o německou faleristiku z období Třetí říše. Je určena jak naprostým začátečníkům, tak i zkušeným sběratelům. Zahrnuje německé odznaky a vyznamenání z let 1933-1945, k jejichž získání bylo nutné splnění určitých předpokladů v civilní i vojenské sféře Třetí říše (nacistického Německa). Jako jediný český barevný katalog vyznamenání nacistického Německa představuje kniha odbornou příručku v tomto stále tolik atraktivním oboru. Přináší přehled nejen o existujících nositelných vyznamenáních z tohoto období, ale i o jejich cenách. Ceny v ceníku na konci knihy jsou uvedeny v Eurech.

Kniha je vázaná, 210 × 297 mm, 293 stran textu na křídě s 252 členěnými položkami a více než 500 barevnými fotografiemi výhradně originálních vyznamenání. Jednotlivé položky jsou opatřeny českými i německými názvy, uspořádanými do přehledného rejstříku.

V případě zájmu doporučuji zakoupit knihu za výhodnější cenu přímo ve specializovaných prodejnách Našeho voska, případně na jeho internetové prodejně zde: http://www.nasevojsko.eu/

Doufáme, že se stane příjemným zpestřením a přínosným doplňkem Vaší sběratelské činnosti.

M. Ch. &

Zde je několik doplňků a oprav k 1. vydání knihy: DOPLŇKY A OPRAVY


Post tags:

Pozůstalost získána od paní C., vnučky pana Přemysla Jankovského (+1975), osobního dozorce K. H. Franka z Pankrácké věznice (na fotografii po Frankově pravici). / Der Nachlaß wurde von Frau C., Enkelin von Herrn Přemysl Jankovský (+1975) erworben. P. Jankovský war Franks persönlicher Aufseher in der Haft in Prag - Pankratz 1945 - 1946 (auf dem Bild links).

Fotografie K. H. Frank na lavici obžalovaných / K. H. Frank auf der Anklagebank (”K. H. Frank hört aufmerksam der Anklage über Vernichtung des Dorfes Lidice zu.”)

Fotografie K. H. Frank po popravě / K. H. Frank nach der Hinrichtung

Stvrzenky za cigarety - “Převzal K. H. Frank” / Zigarettenquittung - “von K. H. Frank übernommen” (more…)

Post tags:

Brandenburg

11th May 2008

Die Kiste mit ganzem Nachlaß

Verleihungsurkunden

***

***

*** (more…)

Post tags:

Na prodej

22nd September 2006

(more…)

Post tags:
Newer Posts »