Zajisté každý sběratel přemýšlí o nejlepším způsobu uložení odznaků. V tomto příspěvku bych chtěl varovat před jejich umístěním do uzavíratelných plastových sáčků. Odznaky musí neustále “dýchat”. Umělá hmota však nedýchá a v uzavřeném prostoru může vytvořit mikroklima, které může spustit absorpci pokovení základním materiálem - zinkem. Odznakům z kvalitních materiálů (tombak, stříbro atd.) toto nebezpečí nehrozí, nicméně obecně je vhodné ukládat odznaky do prodyšných, například papírových sáčků a do okolí případně nasypat “Kočkolit” pro absorpci vlhkosti.

Jako příklad zde představuji Sponu za boj zblízka ve zlatě, patřící jednomu z mých kolegů. Po cca dvou letech v uzavřeném plastikovém sáčku, byla, jak vidíte, k nepoznání. Druhá fotografie z roku 2015 ukazuje původní stav.

Spona po uzavření v plastovém sáčku

Původní stav

Post tags:

Vážení příznivci německé faleristiky,

2. díl Katalogu německých vyznamenání 1933 - 1945 je již v prodeji, zde je několik náhledů dovnitř knihy…

S přátelským pozdravem autoři.

(more…)

Post tags:

Na investičním portálu warengo.com jsme zveřejnili z kolegou Tomášem Durčákem rozhovor na toto téma:

Dobrý den, Marku, na úvod bych začal obligátní otázkou. Jak se to stalo, že se vaší hlavní pracovní náplní stala faleristika a proč zrovna z období let 1933 - 1945 v Německu?

Faleristika není mojí hlavní pracovní náplní, mým celoživotním oborem je hudba – aktivní hraní v orchestrech (mj. v orchestru muzikálu a operety Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni) a zároveň hudební pedagogická činnost. Tento Vámi zmíněný, nesouvisející obor mě však provází od mých čtrnácti let. Ke sběratelství mě inspiroval tehdy můj otec, numismatik, nezanedbatelný vliv měl i můj zájem o historii, který se postupem času vyprofiloval k užšímu zaměření na novodobou historii, zejména druhou světovou válku, dějiny Protektorátu Čechy a Morava a dějiny poválečného Československa. Osudovým okamžikem, pomyslným odrazovým můstkem k mému sběratelství, se stal den, kdy mi otec ze sběratelské burzy přinesl Železný kříž 1. třídy 1939. Od té doby jsem, jak se říká, „ztracený“. Mimochodem ten první kus svojí sbírky stále mám, je to citová záležitost.

Zde je odkaz na celý rozhovor:

https://warengo.com/stories/66715-muze-byt-faleristika-alternativni-formou-investice-zeptal-jsem-se-ceske-kapacity-v-tomto-oboru-marka-charvata

Post tags:

Vážení příznivci německé faleristiky,

právě vychází Katalog německých vyznamenání 1933 – 1945.

Jedná se o rozšířené dvojdílné vydání knihy, která vyšla v nakladatelství Naše vojsko v roce 2012.

Obsahem prvního dílu jsou civilní vyznamenání a vyznamenání veteránských spolků či paramilitárních organizací, jako je například Stahlhelm, SA či SS, má 246 stran a obsahuje 750 barevných fotografií.

Druhý díl přináší přehled společných vyznamenání Wehrmachtu, vyznamenání pro Luftwaffe, Kriegsmarine, pozemní armádu a dekorací pro cizince. Na 346 stranách je text doplněn bezmála 1.400 převážně barevnými fotografiemi.

V obou dílech je rozsáhlá kapitola o značení odznaků se seznamy výrobních značek.

Oproti původní knize přináší aktualizované vydání kromě dalších nepublikovaných odznaků i širší pojednání o materiálech a výrobních variantách, jsou vyobrazeny i reversní strany odznaků, miniatury, etuje a udílecí dekrety. Dohoda s prestižními obchodníky a aukčními síněmi umožnila kompletní přepracování a zkvalitnění obrazového materiálu.

Místem pro objednání knihy jsou webové stránky www.odznakytretirise.cz

Časově velice náročná práce na knihách je i důvodem pro zastavení práce na vytváření obsahu těchto internetových stránek. Věřím, že řadu zde postrádaných informací ze světa faleristiky Třetí říše najdete v připravovaných knihách.

Za autory Marek Charvát

***

Ukázky obsahu 1. dílu:

Odkaz na ukázky z 2. dílu je zde:

Post tags:

Každý sběratel německých odznaků a vyznamenání se zajisté zabývá mimo jiné i značkami, vyskytujícími se na jejich různých částech (např. průvlečném kroužku, jehle, hraně, ploše reversu apod.), které z většiny odkazují na výrobní firmu. Z tohoto hlediska můžeme rozlišit odznaky a vyznamenání do pěti kategorií:

1) bez značení (v těchto případech je však rovněž mnohdy možné určit výrobní firmu podle různých znaků)

2) s logem výrobní firmy či jejím názvem

3) se značkou LDO

4) se značkou Prezidiální kanceláře (případně současně se značkou LDO)

5) se značkou RZM – jde o licenční značky výrobců odznaků (ale i např. uniforem, insignií, výstrojních součásti, chladných zbraní aj.) pro stranické organizace mimo Wehrmacht

Přehled 1 - Zkratky a loga výrobců

Odznaky s těmito značkami, případně odznaky bez jakéhokoli značení výrobní firmou pochází z období, kdy ještě nebyl zaveden systém značek Prezidiální kanceláře.

A (také 1,2,3,4,A1,A2,A3,A4)- F. W. Assmann & Söhne, Lüdenscheid (různá čísla ve spojení se značkou “A” jsou čísla odlévacích kokil u odlévaných odznaků) (more…)

Post tags:

Vážení sběratelé,

již delší dobu se při komunikaci se (zejména slovenskými) kolegy setkávám s jakýmsi kultem Svetozára Pavlíka na Slovensku. Svetozár Pavlík (zemřel v roce 2010) byl autorem dvoudílné knihy Vyznamenania a bojové odznaky Tretej ríše, která vyšla i v českém jazyce a stále je v prodeji.

I přes moji úctu k mrtvým (nejen) kolegům bych rád v této stati uvedl úroveň odbornosti autora a potažmo jeho publikace na pravou míru, neboť upnutí se na tento titul z důvodu nedostatku kvalitní odborné literatury na východním trhu je, dle mého názoru, kontraproduktivní až nebezpečné. Pan Svetozár Pavlík, se kterým jsem se osobně znal,  byl sběratelem, který obětoval svému koníčku dozajista spoustu energie i peněz, svoji sbírku vybudoval poměrně rychle, nebyl však faleristou v pravém slova smyslu - tedy odborně zaměřeným sběratelem, který se zabývá do detailů výrobními variantami dobové produkce odznaků a vyznamenání, nakupuje a studuje odbornou literaturu a zabývá se v tomto oboru velmi podstatnou problematikou “originál versus kopie”. Svoji sbírku budoval bez dostatečných odborných znalostí, což přineslo zcela přirozené následky - dostalo se do ní množství falzifikátů. Výše zmíněné knihy jsou obrazovým průvodcem touto sbírkou, vytvořenou bez konzultace stran originality publikovaných odznaků s některým ze zkušenějších sběratelů či znalců. Jen v 1. díle knihy je vyobrazeno více než 30 poválečných kopií. Knihy obsahují i řadu faktických obsahových nepřesností či omylů (např. zaměňování značek autorů výtvarných návrhů odznaků za značky jejich výrobců).

Knihy Svatozára Pavlíka nemohou být v z výše popsaných důvodů v žádném případě považovány za faleristickou literaturu, založenou na odpovídajících odborných znalostech a zkušenostech autora, či dokonce za pomůcku k posuzování originality odznaků a vyznamenání, jak je v jejich v předmluvě uvedeno!

Post tags:

V březnu 2017 vychází velmi pozoruhodná publikace SS-Totenkopfring, Himmlerův prsten cti, jejímž autorem je můj kolega, majitel pravděpodobně největší sbírky “Prstenů cti SS”, Martin Toman.

Autorův sběratelský a badatelský zápal i jedinečný studijní materiál v podobě několika desítek originálních Prstenů cti SS (z velké části z jeho vlastní sbírky) dali vzniknout knize výjimečné, na toto téma bez nadsázky jedinečné, a to v celosvětovém měřítku. Kniha vychází ze starší, doposud nejvýznamnější publikace o prstenech Craiga Gottlieba “The SS Totenkopf Ring”, kterou do značné míry doplňuje, rozšiřuje a přináší řadu nových, doposud nepublikovaných poznatků a zjištění. Obsahem knihy je velmi detailní pojednání o historii této legendární relikvie z období Třetí říše, jejím vzniku, symbolice, technolgii výroby i příbuzných předmětech, jako jsou udílecí dekrety a krabičky. Rozsáhlou část knihy tvoří detailní představení celkem 26ti prstenů z autorovy sbírky, v řadě případů doplněné kvalitně zpracovaným životopisem jejich nositelů. V tomto rozměru (800 stran) se jedná o počin vskutku jedinečný a tuto vynikající práci je možno vřele doporučit všem zájemcům o legendami opředený SS-Totenkopfring, tajemný Svatý grál Himmlerova “Černého řádu”.

Knihu je možno objednat ZDE

Post tags:

V tomto příspěvku zveřejňuji některé opravy a doplňky ke své knize, které jsem nastřádal během svého dalšího faleristického studia. Nejprve ještě základní informace - ceny v ceníku na konci knihy jsou uvedeny v EURECH.

Následují poznámky k jednotlivým položkám:

5 – Kříž má na horním rameni ještě pozlacenou číslici „50“, podobně jako u položky 35b.

30 - Katalogová cena odznaku bez dubových ratolestí na okraji je 75,- Euro.

36b a 36c – Originální kříže byly dodávány pouze se znakem vyšitým na stuze. Pokud najdeme na trhu originální kusy se stuhou bez výšivky, jde o stuhu doplněnou. (more…)

Post tags:

WARCROSS je od 30. 3. 2016 REGISTROVANOU ZNAČKOU S OCHRANNOU ZNÁMKOU Úřadu pro průmyslové vlastnictví pod číslem 352229 pro služby oceňování odznaků a vyznamenání, provádění expertiz a odborných posudků v oblasti faleristiky, identifikace, certifikace a ověření pravosti odznaků, řádů a vyznamenání

Od 1. května 2016 mají WARCROSS expertizy v hlavičce u loga WARCROSSU symbol chráněné registrované značky “R” v kruhu

Post tags:

Na originálech se setkáme výhradně s těmito značkami výrobců:

Lebky:

GES.GESCH. Deschler & Sohn
RZM D.&S.M. GES.GESCH. - Deschler & Sohn
RZM 52 - Deschler & Sohn
RZM M1/52 - Deschler & Sohn
RZM 254/42 - Deschler & Sohn
RZM 499/41 - Fritz Zimmermann
RZM M1/24 - Overhoff & Cie
GES.GESCH. E. W. Assmann & Sohn
S.P.40 - neznámý výrobce (Overhoff?)

Orlice: (more…)

Post tags:
Newer Posts »