Každý sběratel německých odznaků a vyznamenání se zajisté zabývá mimo jiné i značkami, vyskytujícími se na jejich různých částech (např. průvlečném kroužku, jehle, hraně, ploše reversu apod.), které z většiny odkazují na výrobní firmu. Z tohoto hlediska můžeme rozlišit odznaky a vyznamenání do pěti kategorií:

1) bez značení (v těchto případech je však rovněž mnohdy možné určit výrobní firmu podle různých znaků)

2) s logem výrobní firmy či jejím názvem

3) se značkou LDO

4) se značkou Prezidiální kanceláře (případně současně se značkou LDO)

5) se značkou RZM – jde o licenční značky výrobců odznaků (ale i např. uniforem, insignií, výstrojních součásti, chladných zbraní aj.) pro stranické organizace mimo Wehrmacht

Přehled 1 - Zkratky a loga výrobců

Odznaky s těmito značkami, případně odznaky bez jakéhokoli značení výrobní firmou pochází z období, kdy ještě nebyl zaveden systém značek Prezidiální kanceláře.

A (také 1,2,3,4,A1,A2,A3,A4)- F. W. Assmann & Söhne, Lüdenscheid (různá čísla ve spojení se značkou “A” jsou čísla odlévacích kokil u odlévaných odznaků)

AS (v trojúhelníku) - v některé odborné literatuře značka publikována jako “výrobce neznámý”, jde však bez pochyby o logo firmy Adolf Scholze, Grünwald (Grünwald je německý název Mšena nad Nisou, části Jablonce nad Nisou, kde byl učiněn hromadný nález výrobních polotovarů odznaků s touto značkou)

A.S. - Adolf Scholze, Grünwald

A.G.M.u.K. Gablonz - Arbeitsgemeinschaft Metall und Kunststoff, Gablonz an der Neiße

AWS - Arno Wallpach, Salzburg

B&N/L - Berg & Nolte, Lüdenscheid

BREHMER / MARKNEU- / KIRCHEN - Gustav Brehmer, Markneukirchen

BSW (v trojlístku) - Gebrüder Schneider, AG Wien

C.E. JUNCKER BERLIN SW , C.E. JUNCKER BERLIN SW 68 , CEJ - C.E. Juncker, Berlin

CW - Carl Wild, Hamburg

EH - Eduard Hahn, Oberstein

ERNST L MÜLLER PFORZHEIM - Ernst L. Müller, Pforzheim

EWE Edelmetallwerke List & Hertl, Wien

F&BL - Funcke & Brüninghaus, Lüdenscheid

f.o. - Friedrich Orth, Wien

FCL (v kruhu) - Franke & Co., Lüdenscheid

FLL (v kroužcích) - Friedrich Linden, Lüdenscheid

FRANK & REIF / STUTTGART - Frank & Reif, Stuttgart

FZS (v kruhu) - Fritz Zimmermann, Stuttgart

G.B. - Gustav Brehmer, Markneukirchen

G.H.Osang/Dresden - G. H. Osang, Dresden

GR.&Co. (v oválu) - Grossmann & Co., Wien

GWL (v kruhu) - Gebrüder Wegerhoff, Lüdenscheid

H.&C.L. - Hymmen & Co., Lüdenscheid

HA - Hermann Aurich, Dresden

I:DEUTSCHBEIN EUSKIRCHEN - I. Deutschbein GmbH, Euskirchen

JB&Co - Julius Bauer & Co., Zella Mehlis

JMME (IMME) nebo JMME & SOHN BERLIN - Imme & Sohn, Berlin

JFS (i v obdélníku) - Josef Feix & Söhne, Gablonz an der Neiße

K&Q - Klein & Quenzer, Idar-Oberstein

KM (v trojúhelníku) - Metall und Kunststoff, Gablonz an der Neiße

KWM (v kruhu) - Karl Wurster K.G., Markneukirchen

M.H v obdélníku - Moritz Hausch AG, Pforzheim

M.K.1 - M.K.7 - Metall und Kunststoff, Gablonz an der Neiße

M.u.K.5 - Metall und Kunststoff Gablonz

OM v obdélníku - Otto Meybauer, Berlin

o - Steinhauer & Lück, Lüdenscheid

PM - Paul Meybauer, Berlin

R.R.S. - Rudolf Richter, Schlag bei Gablonz an der Neiße

R.S. - Rudolf Souval, Wien

R.S.S. nebo R.S.&S. - Richard Simm & Söhne, Gablonz an der Neiße

RK (i v kruhu) - Rudolf A. Karneth & Söhne, Gablonz

S.H.u.Co. - Sohni, Heubach & Co., Oberstein

SCHWERIN BERLIN 68 - Schwerin, Berlin

STL - Steinhauer & Lück, Lüdenscheid

W (ve formě oblého W + čárky nad ním - zmenšeniny nápisu E.FERD) nebo také E. Ferd. - E. Ferdinand Wiedmann, Frankfurt am Main
W - Karl Wurster, Markneukirchen

W. Deumer - Wilhelm Deumer, Lüdenscheid

W.R.42. - Werner Redo, Saarlautern

W.H. - W. Hobacher, Wien
WA (v kruhu) - Wilhelm Annetsberger, München

Neznámí výrobci:

Z nebo N, HW, LM nebo LB, H

***

Aby mohla být garantována kvalita odznaků a vyznamenání, rozhodli se členové Prezidiální kanceláře – Präsidialkanzlei (organizace, která určovala, které firmy smějí produkovat odznaky a vyznamenání), na jednom ze svých zasedání pečlivěji kontrolovat a následně licencovat jejich výrobce.

15. července 1940 se sešel státní podsekretář Prezidiální kanceláře Dr. Heinrich Doehle se zástupci německých firem, zabývajících se výrobou odznaků a vyznamenání a uvedli v život organizaci Die Leistungsgemeinschaft der Deutschen Ordenhersteller, zkráceně LDO. Tato organizace měla především za cíl odborně dohlížet nad výrobou odznaků a vyznamenání, určených pro volný trh. Do této oblasti můžeme zařadit všechny civilní i vojenské odznaky a vyznamenání, které jsou ve svém provedení shodné a kvalitou zpracování rovnocenné prvotním kusům určeným pro udělení, liší se však tím, že nebyly oficiálně předány nositeli, ale šlo o obchodní artikl, který byl k získání ve volném prodeji. Odznaky směly být prodávány v:

1) v klenotnictvích

2) v obchodech s vyznamenáními, plaketami, medailemi apod.

3) v obchodech s čepicemi k uniformám a insigniemi na ně

4) v obchodech, které prodávaly výhradně uniformy a insignie NSDAP a jejich přidružených organizací, Wehrmachtu, policie atd., neprodávaly však žádné civilní zboží.

Tyto obchody byly někdy lidově nazývány „Hnědé obchody“. Výroba odznaků a vyznamenání pro volný trh měla v první řadě za cíl nahradit ztracené či poničené oficiální prvotní kusy. Tyto druhotné kusy byly pořizovány nositeli rovněž pro nošení na dalších uniformách. Po předložení knížky brance (tzv. Wehrpass) nebo vojenské knížky (tzv. Soldbuch) se záznamem o udělení příslušného vyznamenání (případně ve spojení s udílecím dekretem) si takto mohli nositelé zakoupit další kusy ve výše zmíněných obchodech, které byly zásobovány firmami s licencí pro výrobu pro volný trh, případně zadat objednávku na klenotnické zpracování. Kromě odznaků, řádů, vyznamenání a miniatur byly volně prodejné i náhradní udílecí etuje, sáčky, stuhy apod. Výrobu těchto komponentů pokrývalo velké množství papírnických a textilních firem.

LDO měla sídlo ve městě Hagen (Nordrhein-Westfalen), Körnerstraße 27, později Eugen Richter Straße 6. Byla samosprávnou organizací a vydávala předpisy pro výrobu odznaků a vyznamenání. Její členové přísně dohlíželi na materiál, výrobní metody a výstupní kvalitu finálních produktů. Stala se zároveň orgánem, který vydával zprávy o kvalitě výroby a plnění závazků jednotlivých firem.

1. března 1941 byl prezidiální kanceláří zaveden takzvaný číselný systém LDO. Každému výrobci odznaků a vyznamenání, kterému byla udělena licence na jejich výrobu pro volný trh, bylo přidělen kód ve tvaru „L / + příslušné číslo“. Těmto výrobcům bylo na základě nových předpisů nařízeno, aby všechny produkty určené pro volný prodej označovali přiděleným kódem LDO. Při nedodržení této regule hrozilo odnětí licence. Nařízení se týkalo i miniatur a etují.

.
Přehled 2  - Seznam ködů LDO
L/10 – Deschler & Sohn, München
L/11 – Wilhelm Deumer, Lüdenscheid
L/12 – C. E. Juncker, Berlin
L/13 – Paul Meybauer, Berlin
L/14 – Friedrich Orth, Wien
L/15 – Otto Schickle, Pforzheim
L/16 – Steinhauer & Lück, Lüdenscheid
L/17 – Hermann Wernstein, Jena-Löbstedt
L/18 – B. H. Mayer´s Hof- und Kunstprägeanstalt, Pforzheim
L/19 – Ferdinand Hoffstätter, Bonn
L/21 – Förster & Barth, Pforzheim
L/22 – Glaser & Söhne, Dresden
L/23 – Julius Maurer, Oberstein
L/24 – Fritz Zimmermann, Stuttgart
L/25 – A. E. Köchert, Wien
L/26 – Klein & Quenzer, Oberstein
L/50 – Gebrüder Godet & Co., Berlin
L/51 – E. Ferdinand Wiedmann, Frankfurt am Main
L/52 – C. F. Zimmermann, Pforzheim
L/53 – Hymmen & Co., Lüdenscheid
L/54 – Schauerte & Hohfeld, Lüdenscheid
L/55 – Rudolf Wächtler & Lange, Mittweida
L/56 – Funcke & Brüninghaus, Lüdenscheid
L/57 – Boerger & Co., Berlin
L/58 – Rudolf Souval, Wien
L/59 – Alois Rettenmaier, Schwäbisch Gmünd
L/60 – Gustav Brehmer, Markneukirchen
L/61 – Friedrich Linden, Lüdenscheid
L/62 – Werner Redo, Saarlautern
L/63 – G. H. Osang, Dresden
L/64 – F. W. Assmann & Söhne, Lüdenscheid
L/65 – Franke & Co. KG, Lüdenscheid
L/66 – A. D. Schwerdt, Stuttgart
***

Každé firmě, pověřené výrobou odznaků a vyznamenání, včetně členských firem LDO, bylo později přiděleno Prezidiální kanceláří samostatné číslo, které muselo být následně na odznacích raženo (číselný systém Prezidiální kanceláře). Takto značené odznaky nepochází z dodávek pro volný trh. Přesné datum zavedení tohoto číslování není známo, podle některých svědectví pamětníků, jak uvádí odborná literatura, by mělo jít cca o počátek roku 1943. Odznaky bez výrobní značky, či s logem (příp. názvem) výrobní firmy, byly tedy vyrobeny před tímto datem.

Přehled 3 - Seznam kódů Prezidiální kanceláře (Präsidialkanzleinummer)

1 Deschler & Sohn, München
2 C. E. Juncker, Berlin
3 Wilhelm Deumer, Lüdenscheid
4 Steinhauer & Lück, Lüdenscheid
5 Hermann Wernstein, Jena-Löbstedt
6 Fritz Zimmermann, Stuttgart
7 Paul Meybauer, Berlin
8 Ferdinand Hoffstätter, Bonn
9 Liefergemeinschaft Pforzheimer Schmuckhersteller, Pforzheim
10 Förster & Barth, Pforzheim
11 Großmann & Co., Wien
12 Frank & Reif, Stuttgart
13 Gustav Brehmer, Markneukirchen
14 L. Christian Lauer, Nürnberg
15 Friedrich Orth, Wien
16 Alois Rettenmaier, Schwäbisch Gmünd
17 neznámý výrobce
18 Karl Wurster K.G., Markneukirchen
19 E. Ferdinand Wiedmann, Frankfurt am Main
20 C. F. Zimmermann, Pforzheim
21 Gebrüder Godet & Co., Berlin
22 Boerger & Co., Berlin
23 Arbeitsgemeinschaft für Heeresbedarf in der Graveur- und Ziseleurinnung, Berlin
24 Arbeitsgemeinschaft der Hanauer Plakettenhersteller, Hanau
25 Arbeitsgemeinschaft der Graveur-, Gold- und Silberschmiedeinnungen, Hanau
26 B. H. Mayer´s Hof- und Kunstprägeanstalt, Pforzheim
27 Anton Schenkl / Maria Schenkl, Wien
28 Eugen Schmidhäussler, Pforzheim
29 Preußische Staatsmünze, Berlin
30 Hauptmünzamt Wien
31 Hans Gnad, Wien
32 Wilhelm Hobacher, Wien
33 Friedrich Linden, Lüdenscheid
34 Wilhelm Annetsberger, München
35 F. W. Assmann & Söhne, Lüdenscheid
36 Bury & Leonhard, Hanau
37 Adolf Baumeister, Lüdenscheid
38 neznámá firma
39 Rudolf Berge, Gablonz an der Neiße
40 Berg & Nolte, Lüdenscheid
41 Gebrüder Bender, Oberstein
42 Biedermann & Co., Oberkassel bei Bonn
43 Julius Bauer & Söhne, Zella-Mehlis
44 Jakob Bengel, Oberstein
45 Franz Jungwirth, Wien
46 Hans Doppler, Wels / Oberdonau
47 Erhardt & Söhne, Schwäbisch-Gmünd
48 Richard Feix, Gablonz an der Neiße
49 Josef Feix & Söhne, Gablonz an der Neiße
50 Karl Gschiermeister, Wien
51 Eduard Görlach & Söhne, Gablonz an der Neiße
52 Gottlieb & Wagner, Oberstein
53 Glaser & Söhne, Dresden
54 neznámý výrobce
55 J. E. Hammer & Söhne, Geringswalde
56 Robert Hauschild, Pforzheim
57 Karl Hensler, Pforzheim
58 Artur Jökel, Gablonz an der Neiße
59 Louis Keller, Oberstein
60 Katz & Deyle, Pforzheim
61 Rudolf A. Karneth & Söhne, Gablonz an der Neiße
62 Kerbach & Osterhelt, Dresden
63 Franz Klamt & Söhne, Gablonz an der Neiße
64 Gottlieb Friedrich Keck & Sohn, Pforzheim
65 Klein & Quenzer, Oberstein
66 Friedrich Keller, Oberstein
67 Robert H. Kreisel, Gablonz an der Neiße
68 Alfred Knobloch, Gablonz an der Neiße
69 Alois Klammer, Innsbruck
70 Lind & Meyrer, Oberstein
71 Rudolf Leukert, Gablonz an der Neiße
72 Franz Lipp, Pforzheim
73 Franz Mänert, Gablonz an der Neiße
74 Carl Maurer & Sohn, Oberstein
75 neznámý výrobce
76 Ernst L. Müller, Pforzheim
77 Bayrisches Hauptmünzamt, München
78 Gustav Miksch, Gablonz an der Neiße
79 neznámý výrobce
80 G. H. Osang, Dresden
81 Overhoff & Cie, Lüdenscheid
82 Augustin Prager, Gablonz an der Neiße
83 Emil Peukert, Gablonz an der Neiße
84 Carl Poellath, Schrobenhausen
85 Julius Pietsch, Gablonz
86 Paulmann & Crone, Lüdenscheid
87 Roman Palme, Gablonz an der Neiße
88 Werner Redo, Saarlautern
89 Rudolf Richter, Schlag bei Gablonz an der Neiße
90 August F. Richter KG, Hamburg
91 Josef Rössler & Sohn, Gablonz an der Neiße
92 Josef Rückert & Sohn, Gablonz an der Neiße
93 Richard Simm & Söhne, Gablonz an der Neiße
94 neznámý výrobce
95 Adolf Scholze, Grünwald
96 neznámý výrobce
97 neznámý výrobce
98 Rudolf Souval, Wien
99 Schwertner & Cie, Granz-Eggenberg
100 Rudolf Wächtler & Lange, Mittweida
101 Rudolf Tham, Gablonz an der Neiße
102 Philipp Türk / Philipp Türk´s Witwe, Wien
103 August G. Tham, Gablonz an der Neiße
104 Heinrich Ulbricht, Kaufing
105 Heinrich Vogt, Pforzheim
106 Gebrüder Schneider AG, Wien
107 Carl Wild, Hamburg
108 Arno Wallpach, Salzburg
109 Walter & Henlein, Gablonz an der Neiße
110 Otto Zappe, Gablonz an der Neiße
111 Ziemer & Söhne, Oberstein
112 Argentorwerke Rust & Hetzel, Wien
113 Hermann Aurich, Dresden
114 Ludwig Bertsch, Karlsruhe
115 neznámý výrobce
116 Funcke & Brüninghaus, Lüdenscheid
117 Hugo Lang, Wiesenthal
118 August Menz & Sohn, Wien
119 neznámý výrobce
120 Franz Petzl, Wien
121 neznámý výrobce
122 J. J. Stahl, Straßburg
123 Beck, Hassinger & Co., Straßburg
124 Rudolf Schannes, Wien
125 Eugen Gauss, Pforzheim
126 Eduard Hahn, Oberstein
127 Moritz Hausch AG, Pforzheim
128 S. Jablonski & Co., Posen
129 Fritz Kohm, Pforzheim
130 Wilhelm Schröder, Lüdenscheid
131 Heinrich Wander, Gablonz an der Neiße
132 Franz Reischauer, Oberstein
133 neznámý výrobce
134 Otto Klein & Co., Hanau
135 Julius Moser sen., Oberstein
136 J. Wagner & Sohn, Berlin
137 J. H. Werner, Berlin
138 Julius Maurer, Oberstein
139 Hymmen & Co., Lüdenscheid
140 Schauerte & Hohfeld, Lüdenscheid
141 Sohni, Heubach & Co. Oberstein
142 A. D. Schwerdt, Stuttgart

***

V některých případech jsou odznaky značeny jak číslem výrobce, přiděleným Prezidiální kanceláří (Präsidialkanzleinummer) tak i LDO číslem, jde tedy opět o výrobky pro volný trh. Takovéto dvojité značení se nejvíce vyskytuje u výrobců C. F. Zimmermann, Pforzheim („20“ a „L/52“), Wächtler & Lange, Mittweida („100“ a „L/55“) a Steinhauer & Lück, Lüdenscheid („4“ a „L/16“). Firmy, mající přidělena obě čísla, byly jednak pověřeny výrobou oficiálních udílecích kusů, směly však zároveň produkovat odznaky pro volný prodej. Rozlišovacím znakem je tedy to, že odznaky a vyznamenání opatřené pouze číslem, přiděleným Prezidiální kanceláří, logem či názvem výrobní firmy, případně odznaky bez značení, jsou oficiálními kusy, určenými pro prvotní udělení, ostatní nesou buď obě značky, nebo pouze LDO číslo. Na základě této skutečnosti jsou tedy všechny odznaky opatřené LDO číslem „dobovými kopiemi“ oficiálně „v poli“ udělených kusů. Bez ohledu na tuto skutečnost se však na trhu nedá vypozorovat rozdíl v cenách vyznamenání a odznaků v závislosti na druhu značení. Ve skutečnosti totiž všechny dobové originály, bez ohledu na druh značení, pochází ze stejné epochy lidských dějin.

***

Přehled 4 - Kódy RZM (Reichszeugmeisterei) - licenční značky výrobců odznaků, emblémů uniforem a výstrojních součástí pro státní organizace mimo Wehrmacht (z hlediska faleristiky jsou pro nás důležité především tyto kódy):


M1/1 Meyer & Franke, Luckenwalde
M1/2 Richard Conrad, Weimar
M1/3 Max Kremhelmer, München
M1/4 Karl Gutenkunst, Oranienburg
M1/5 Walter Simon, Dresden
M1/6 Karl Hensler, Pforzheim
M1/7 Hermann Schanzlin, Pforzheim
M1/8 Ferdinand Wagner, Pforzheim
M1/9 Robert Hauschild, Pforzheim
M1/10 Robert Schenkel, Pforzheim
M1/11 C. Baimberger, Nürnberg
M1/12 Gebrüder Hahne, Lüdenscheid
M1/13 L. Christian Lauer, Nürnberg
M1/14 Matthias Oechsler & Sohn, Ansbach
M1/15 Ferdinand Hoffstätter, Bonn am Rhein
M1/16 Dr. Franke & Co. K.G., Lüdenscheid
M1/17 F. W. Assmann & Söhne, Lüdenscheid
M1/18 Gold- und Silber-Scheide-Anstalt, Oberstein an der Nahe
M1/20 Gustav Emil Ficker, Beierfeld
M1/21 Paul Meybauer, Berlin
M1/22 Johann Dittrich, Chemnitz
M1/23 Wilhelm Borgas, Eutingen
M1/24 Overhoff & Cie., Lüdenscheid
M1/25 Rudolf Reiling, Pforzheim
M1/27 E. L. Müller, Pforzheim
M1/28 Gebrüder Trautz, Pforzheim-Dillweissenstein
M1/29 Otto Riedel, Zwickau
M1/30 Robert Metzger G.m.b.H., Pforzheim
M1/31 Karl Pfohl, Pforzheim
M1/32 Gustav Ramminger (Inh. Hans Kuhnle), Pforzheim
M1/34 Karl Wurster, Markneukirchen
M1/35 Wächtler & Lange, Mittweida
M1/36 Berg & Nolte AG, Lüdenscheid
M1/37 Julius Bauer Sohn, Zella-Mehlis
M1/38 Carl Wächtler, Weimar
M1/39 Robert Beck, Pforzheim
M1/40 C. Meinel & W. Scholer, Klingenthal
M1/41 H. A. Kohlers Söhne G.m.b.H., Altenburg
M1/42 Kerbach & Israel, Dresden
M1/43 Julius Maurer G.m.b.H., Oberstein an der Nahe
M1/44 C. Dinsel, Berlin-Waidmannslust
M1/45 Friedrich Linden, Lüdenscheid
M1/46 Alfred Stubbe, Berlin

M1/47 Christian Theodor Dicke, Lüdenscheid
M1/48 Alexander Wollram, Dessau
M1/49 Adolf Baumeister, Lüdenscheid
M1/50 Richard Sieper & Söhne, Lüdenscheid
M1/51 Noelle & Hueck G.m.b.H., Lüdenscheid
M1/52 Deschler & Sohn, München
M1/54 Fa. A. Fries, Beuster & Schild, Berlin-Hohenschönhausen
M1/55 August Enders AG, Oberrahmede
M1/56 Erfurter Knopffabrik G.m.b.H., Erfurt
M1/57 M. Winter, München
M1/58 M. Kutsch, Attendorn
M1/59 Paul Cramer, Lüdenscheid
M1/60 Gebrüder Cosack, Neheim
M1/61 Ossenberg-Engels, Iserlohn
M1/62 Gustav Hähl, Pforzheim
M1/63 Steinhauer & Lück, Lüdenscheid
M1/64 Albert Winges, Trusen
M1/65 E. F Wiedmann, Frankfurt am Main
M1/66 Fritz Kohm, Pforzheim
M1/67 Karl Schenker, Schwäb-Gmünd
M1/68 Gustav Maier, Pforzheim
M1/70 Franz Otto, Wuppertal-Elberfeld
M1/71 Gesell & Co., Pforzheim
M1/72 Fritz Zimmermann, Stuttgart
M1/73 Karl Erbacher, Pforzheim
M1/74 Boerger & Co., Berlin
M1/75 Otto Schickle, Pforzheim
M1/76 Hillenbrand & Bröer, Lüdenscheid
M1/77 Foerster & Barth, Pforzheim
M1/78 Paulmann & Crone, Lüdenscheid
M1/79 Walter Amlauf, Leipzig
M1/80 R. Durr & Fr. Seiter, Pforzheim
M1/81 Rutting & Mertz, Lüdenscheid
M1/82 Leistner & Co., Leipzig
M1/83 Willy Annetsberger, München
M1/84 Ernst Schneider, Lüdenscheid
M1/85 Alois Rettenmaier, Schwäbisch Gmünd
M1/86 Ernst Conze, Lüdenscheid
M1/87 Karoline Gahr, München
M1/88 Josef Schulte-Ufer, Sundern
M1/89 Gustav Bühnert, Dobeln
M1/90 Apreck & Vrage, Leipzig
M1/92 Karl Wild, Hamburg
M1/93 Gotllieb Friedrich Keck & Sohn, Pforzheim
M1/94 Friedrich Keck, Pforzheim
M1/95 Josef Fuess, München
M1/96 F. O. Naupert, Rosswein
M1/97 M. Nett, Gravier- und Prägeanstalt, Fürth
M1/98 G. Danner, Mühlhausen
M1/99 Peter Wilhelm Heb, Lüdenscheid
M1/100 Werner Redo, Saarlautern
M1/101 Gustav Brehmer, Markneukirchen
M1/102 Frank & Reif, Stuttgart
M1/103 Carl Poellath, Schrobenhausen
M1/104 Otto Fechler, Bernsbach
M1/105 Hermann Aurich, Dresden
M1/106 Funcke & Brüninghaus, Lüdenscheid
M1/107 Emil Juttner, Lüdenscheid
M1/108 Schroder & Co., Lüdenscheid
M1/109 Glaser & Sohn, Dresden
M1/110 Tweer & Turck, Lüdenscheid
M1/111 Gebrüder Gloerfeld Metallwarenfabrik K.G., Lüdenscheid
M1/112 Robert Deitenbeck, Lüdenscheid
M1/113 Gebrüder Dornbach, Lüdenscheid
M1/114 Paul Cramer & Co., Lüdenscheid
M1/115 Eugen Schmidhäussler, Pforzheim
M1/116 Hermann Wernstein, Jena-Lobstedt
M1/117 K. F. Vogelsang & Co., Lüdenscheid
M1/118 Erich Gutenkunst, Berlin.
M1/119 Georg Bonitz, Schwarzenberg
M1/120 Wilhelm Deumer, Lüdenscheid
M1/121 Walter Demmer, Lüdenscheid
M1/122 I. Deutschbein G.m.b.H., Euskirchen
M1/124 Gebrüder Lange, Lüdenscheid
M1/125 Cramer & Dombach. Lüdenscheid
M1/126 Karl Fr. Schenkel, Pforzheim
M1/127 Alfred Stübbe, Inh. Herbert Tegge, Berlin-Waidmannslust
M1/128 Eugen Schmidhäussler, Pforzheim
M1/129 Seiler & Comp., Geldern
M1/130 Grossmann & Co., Inh. Lorenz Hoffstätter & L. Siefener, Wien
M1/136 Matth Salcher & Söhne, Wagstadt
M1/137 Richard Simm & Söhne, Gablonz an der Neiße
M1/138 Matth Oechsler & Sohn AG, Riegersdorf / Bodenbach
M1/139 Rudolf Richter, Schlag Nr. 244
M1/140 Bruno Czerch, Gablonz an der Neiße
M1/141 Josef Felix Söhne, Gablonz an der Neiße
M1/142 Josef Hillebrand, Gablonz an der Neiße
M1/143 Gebrüder Jäger, Gablonz an der Neiße
M1/146 Anton Schenkis Nachf., Wien
M1/147 Eduard Gösel, Wien
M1/148 Heinrich Ulbrichts Witwe, Wien
M1/149 Lentwerk Brüder Schneider AG, Wien
M1/150 Franke & Sohn, Heidenreichstein
M1/151 Rudolf Schanes, Wien
M1/152 Franz Jungwirth, Wien
M1/153 Friedrich Orth, Wien
M1/155 Schwertner & Cie., Eggenberg bei Graz
M1/156 Argentor-Werke, Wien
M1/157 Phil. Turks Witwe, Wien
M1/158 Karl Pichl, Innsbruck
M1/159 Hans Doppler, Wels
M1/160 E. Reihl, Linz
M1/161 Anton Markovskys Söhne, an der Neiße
M1/162 Konrad Seiboth, Gablonz an der Neiße
M1/163 Franz Schmidt, Gablonz an der Neiße
M1/164 August G. Tham, Gablonz an der Neiße
M1/165 Rudolf Tham, Gablonz an der Neiße
M1/166 Camill Bergmann & Co, Gablonz an der Neiße
M1/167 Augustin Hicke, Tyssa bei Bodenbach
M1/168 Wilhelm Fühner, Pforzheim
M1/169 Paul Garthe, Milspe
M1/170 B. H. Mayers Hofkunstprägeanstalt, Pforzheim
M1/172 Walter & Henlein, Gablonz an der Neiße
M1/173 Adam Donner, Wuppertal-Elberfeld
M1/174 Petz & Lorenz, Unterreichenbach
M1/175 “Walgo” Kom-Ges., Kierspe
M1/176 Heinrich Vogt, Pforzheim
M1/177 Franz Klamt & Söhne, Gablonz an der Neiße
M1/178 Gustav Kortel, Peterswald bei Bodenbach
M1/180 Metallwarenfabrik S. Jablonski G.m.b.H., Posen
M1/181 Wilhelm Müller, Posen
M1/182 C. E. Juncker, Berlin
M1/183 Schmahl & Schulz, Wuppertal-Barmen
M1/184 W. Aurich, Leipe

Post tags:

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.