Vážení sběratelé,

již dlouhou dobu Vám tyto stránky přináší informace z oblasti faleristiky Třetí říše. Na základě své dlouholeté činnosti v tomto oboru Vám nabízím vystavení klasických fotoexpertiz, jaké znáte ze zahraničí, u nás však tato služba dosud neexistuje. Pozitivní expertiza potvrzuje originalitu předmětů a ty jsou následně mj. mnohem lépe prodejné.

Za mojí odborností stojí:

- 31-leté zkušenosti v oblasti sběratelství a studia faleristiky Třetí říše (ověřování pravosti a vystavování expertiz se věnuji od r. 2013)

- dlouholetý fyzický kontakt s originály i kopiemi při mém sběratelství a činnosti na Warcrossu

- vlastnictví velkého množství odborné literatury a několikatisícové, neustále rozšiřované databáze fotografií originálů i kopií

- úspěšná odborná publikace Katalog německých vyzamenání 1933 - 1945, kterou vydalo nakladatelství Naše vojsko a jejíž rozšířené dvojdílné vydání vychází v r. 2020: http://www.warcross.cz/wordpress/?p=7227

- osobní kontakty a faktická spolupráce s řadou vynikajících odborníků a sběratelů u nás i v zahraničí, jejichž konzultace rovněž využívám (např. Sascha Weber, Dirk Schneider, Uwe Lautenschläger aj.)

Ukázky expertiz k originálu:

Ukázka expertizy celé originální pozůstalosti po jednom nositeli (expertiza kombinovaná):

Ukázka expertizy k originálu s etují (expertiza kombinovaná):

Ukázka expertizy ke konvolutu udílecích dekretů a dokumentů včetně překladů vybraných dokumentů:

Ukázka expertizy k legitimaci:

Ukázka expertizy k fotografii s autogramem:

Ukázka expertizy k Prstenu s umrlčí lebkou SS s dohledáním nositele v seznamech SS:

Ukázky expertiz ke kopiím:

Od března 2016 mají expertizy v hlavičce a na hologramu jiné logo Warcrossu - stylizované “W” (od 1. 5. 2016 s logem chráněné registrované značky “R” v kruhu)

***

Každý předmět je na expertize detailně popsán, změřen, zvážen, kvalitně vyfotografován a stanovena jeho přibližná tržní hodnota v Kč nebo Eurech (na žádost zadavatele je možno z důvodu neustálého vývoje cen vystavit “nadčasovou” expertizu bez udání hodnoty. Expertizy mají následující ochranu proti falšování:

- hologramovou nálepku s logem Warcrossu, překrývající fotografie posuzovaného předmětu + vlastnoruční podpis

- každou vydanou expertizu elektronicky archivuji a je tedy možno pravost konkrétní expertýzy ověřit na E-mailu warcross@seznam.cz

-WARCROSS je od 30. 3. 2016 registrovanou značkou s ochrannou známkou Úřadu pro průmyslové vlastnictví pod číslem 352229 pro služby oceňování odznaků a vyznamenání, provádění expertiz a odborných posudků v oblasti faleristiky, identifikace, certifikace a ověření pravosti odznaků, řádů a vyznamenání

Ceník expertiz:

a) pokud se jedná o originální předmět a je vystavena expertiza s fotodokumentací:

500,- Kč / 21,- (samotný odznak, dekret, etuje nebo miniatura)

600,- Kč / 25,- kombinovaná expertiza odznak + dekret / odznak + etuje / odznak + miniatura

700,- Kč / 29,- kombinovaná expertiza odznak + etuje + dekret (přip. miniatura)

800,- Kč / 33,- - kombinovaná expertiza odznak + etuje + dekret + miniatura

200,- Kč / 8,50 - znovuvystavení archivované expertizy z důvodu ztráty, poškození či aktualizace udané hodnoty

V případě rozsáhlejších expertiz např. na konvoluty dekretů je cena po dohodě dle rozsahu práce.

b) pokud se nejedná o originální předmět a je vystaven pouze písemný protokol s popisem a odůvodněním:

300,- Kč / 12,50

Pokud potřebujete při reklamaci u prodejce protokol graficky ztotožněný s kopií, je možno vystavit jej i s fotografiemi. (350,- Kč / 14,50)

Při určení kopie bez vystavení písemného protokolu účtuji manipulační poplatek

100,- Kč / € 4,-

Poštovné za zpáteční zásilku:

80,- Kč poštovné a balné při pojištění do 1.040,- Kč (doporučený dopis)

120 - 250,- Kč poštovné a balné za pojištěné cenné psaní na stanovenou hodnotu odznaku/ů

Na Slovensko je poštovné a balné € 14,-. Česká pošta umožňuje pojistit zásilku na Slovensko pouze do 24.000,- Kč (€ 1.000,-), v případě zaslání kurýrem je cena poštovného dle jeho ceníku.

Zasláním více předmětů lze samozřejmě ušetřit poštovné. U pojištěných zásilek na vyšší sumy je poštovné dle ceníku České pošty (pouze v rámci ČR).

Pro ověření pravosti a vystavení Warcross expertizy zasílejte předměty na adresu:

Mgr. Marek Charvát

P. O. Box 44

337 01 Rokycany

(případně je možné osobní předání v Plzni, Rokycanech a okolí)

Před odesláním zásilky mě prosím informujete na E-mail warcross@seznam.cz – sdělte, co konkrétně hodláte poslat – vystavuji expertizy pouze na NĚMECKÉ ODZNAKY A VYZNAMENÁNÍ Z OBDOBÍ LET 1933 – 1945. Rozhodně neposílejte jiné militarie (nepřijímám chladné zbraně, uniformy, výstrojní součásti, opaskové přezky, rukávové pásky apod.)! Neposílejte rovněž čepicové odznaky s výjimkou SS (viz níže). Posoudit a vystavit expertizu mohu konkrétně na tyto německé odznaky, vyznamenání a dokumenty:

1.) oficiální civilní a vojenské odznaky a vyznamenání (ty, které najdete v mém Katalogu německých vyznamenání 1933 – 1945) – včetně etují, udílecích dekretů či miniatur. Je možno zaslat konvolut pro jednu expertizu: odznak + etuje, pokud tyto k sobě patří, případně odznak + udílecí dekret, pokud tyto k sobě patří, případně odznak + miniatura, pokud tyto k sobě patří. Cena expertizy je dle rozsahu práce a časové náročnosti, viz ceník výše. V rámci expertizy na udílecí dekrety k vojenským odznakům  a vyznamenáním je ve většině případů rozbor údajů, uvedených na expertize - název jednotky, místo vystavení dekretu a údaje k podepsané osobě na dekretu.

2.) stranické, organizační a sympatizantské odznaky

3.) příležitostné a propagační odznaky

4.) nenositelná vyznamenání - plakety

5.) Prsten s umrlčí lebkou SS (Totenkopfring der SS)

6.) čepicové odznaky SS - pouze umrlčí lebky a orlice, obojí poslední model

7.) identifikační známky Gestapo (Geheime Staatspolizei) a Kripo (Staatliche Kriminalpolizei)

8.) legitimace (Solbuchy, Wehrpassy, stranické knížky, dokumenty s autogramy osobností 3. říše), případně jiné dokumenty

***

9.) odznaky a vyznamenání Protektorátu Čechy a Morava

10.) odznaky a vyznamenání Slovenského štátu

11.) odznaky a vyznamenání frankistického Španělska

Pokud bych ve výjimečných případech nebyl schopen vystavit expertizu, zašlu předmět zdarma zpět.

Doba dodání expertizy: cca 2 - 3 týdny. Lhůta může být delší i kratší, v závislosti na aktuálním počtu objednávek.

Mgr. Marek Charvát

***

Snad každý sběratel v našem oboru prožil hořkou zkušenost s vyhozením peněz za bezcenný kus kovu, neboť…

Post tags: