Odznak byl založen 4. června 1940, po bojích o norské přístavní město Narvik v květnu 1940. O důvodu založení vypovídá zakládací výnos vrchního velitele Kriegsmarine: „U Narviku a při výpadech proti Anglii se nejlépe osvědčily torpédoborce. Jako poctu těmto činům a výzvu mladým posádkám nařizuji zavedení Odznaku pro posádky torpédoborců.“ (more…)

Post tags:

Odznak byl založen 30. května 1941 vrchním velitelem Kriegsmarine, velkoadmirálem Erichem Raederem. O důvodu založení vypovídá zakládací výnos vrchního velitele Kriegsmarine:

1. Posádky našich rychlých člunů podnikly s námořnickou odvahou a bezohlednou vůlí k nasazení mnoho úspěšných výpadů proti nepříteli a při ostrých útočných výpravách poslaly na dno moře mnohé britské válečné a obchodní lodě. Jako výraz uznání těchto činů nařizuji založit Válečný odznak pro posádky rychlých člunů.“ (more…)

Post tags:

Ihned po začátku války na podzim 1939 navrhl kontraadmirál Dönitz pro posádky svých ponorek zavedení Ponorkového válečného odznaku. Hodlal tak navázat na Válečný ponorkový odznak, který založil 1. února 1918 císař Vilém II. „pro osádky ponorek jako výraz uznání jejich válečných zásluh“.

Na tento podnět založil tedy 13. října 1939 vrchní velitel Kriegsmarine, velkoadmirál Raeder, Ponorkový válečný odznak (U-Boots-Kriegsabzeichen). V ustanovení o zřízení odznaku bylo uvedeno mj. následující:

„Tímto nařizuji zavedení Ponorkového válečného odznaku pro posádky ponorek.

Odznak může být udělen všem důstojníkům, poddůstojníkům a mužstvu, kteří se osvědčili na dvou a více plavbách proti nepříteli. Od této podmínky může být v případě zranění upuštěno. (more…)

Post tags:

V prvních měsících a letech 2. světové války hrálo německé bitevní loďstvo ještě významnou roli. Pro tyto jednotky založil vrchní velitel Kriegsmarine Odznak pro posádky bitevních lodí a křižníků (Flotten-Kriegsabzeichen – dále jen FKA) svým výnosem z 30. dubna 1941:

„1. V boji proti Anglii způsobily bitevní lodě a křižníky na svých odvážných výpravách   protivníkovi citelné ztráty a tím ještě zúžily blokádu Anglie.

Jako výraz uznání těchto činů zřizuji Válečný odznak pro nasazené posádky bitevního loďstva.

2. Odznak může být udělen členům posádek bojově nasazených bitevních lodí a křižníků, kteří splnili podmínky pro udělení, včetně členů padlých a zemřelých. Udělení provádí velitel námořního svazu.

3. Odznak může být udělen i posádkám jiných, v rámci bitevního loďstva nasazených plavidel, pro něž není určen žádný jiný námořní odznak. V tomto případě provádí udělení posádkám lodí nadřazený velitel v minimální hodnosti kontraadmirála. (more…)

Post tags:

Odznak byl založen 24. června 1941 jako výraz ocenění odpovědného a úspěšného boje v jednotkách protivzdušné obrany a určen k udělení jak celým bojovým jednotkám, tak jednotlivým vojákům všech služebních hodností.

Podmínkami pro udělení bylo kromě příkladného plnění bojových povinností a dobrého vedení dosažení osmi bodů podle stanoveného bodového systému. Body byly přidělovány mj. za sestřel nepřátelského letadla těžkou, střední nebo lehkou protiletadlovou baterií, za podíl na sestřelu v součinnosti s jinými bateriemi, za bojové úspěchy středních a těžkých pobřežních baterií, za úspěšné výkony v jednotkách vyhledávacích světlometů, dobrou práci ve štábu atd.

Mimo to mohl být odznak udělen nezávisle na dosažených bodech za výjimečné výkony v boji a důstojníkům za zásluhy při velení. (more…)

Post tags: