Odznak byl založen 30. května 1941 vrchním velitelem Kriegsmarine, velkoadmirálem Erichem Raederem. O důvodu založení vypovídá zakládací výnos vrchního velitele Kriegsmarine:

1. Posádky našich rychlých člunů podnikly s námořnickou odvahou a bezohlednou vůlí k nasazení mnoho úspěšných výpadů proti nepříteli a při ostrých útočných výpravách poslaly na dno moře mnohé britské válečné a obchodní lodě. Jako výraz uznání těchto činů nařizuji založit Válečný odznak pro posádky rychlých člunů.“

2. Odznak může být propůjčen posádkám rychlých člunů (včetně padlých a zemřelých vojáků a jiných oprávněných čekatelů). Odznak bude udělován veliteli torpédových člunů.

3. Odznak budiž nošen na stejném místě uniformy jako Válečný odznak pro posádky ponorek 1939.

Podmínky pro udělení

A/ Všeobecné podmínky pro udělení:

Uvážlivost a dobré vedení

B/ Zvláštní podmínky pro udělení:

Osvědčení se na minimálně dvanácti výpravách proti nepříteli – od tohoto čísla může být upuštěno  v případě:

a) Pokud některá z výprav byla mimořádně úspěšná, či pokud se příslušný voják mimořádně osvědčil nebo padl.

b) Při ztrátě člunu způsobené útokem nepřítele nebo ve zvláštních případech po zranění příslušného vojáka.

Na počátku války měla Kriegsmarine ve stavu pouze 10 rychlých torpédových člunů, jejichž počet však rychle stoupal a jejich posádky musely být po úspěšných akcích rovněž vyznamenávány nějakým bojovým odznakem. Pro tento účel byl zpočátku k dispozici pouze Válečný odznak pro posádky torpédoborců. Již ve výnosu o zřízení tohoto odznaku je zdůrazněna možnost jeho udělení posádkám torpédových člunů. Z této doby pocházejí velmi vzácné udílecí dekrety právě pro posádky torpédových člunů o formátu A5 lemované dubovými ratolestmi s vyobrazením Válečného odznaku pro posádky torpédoborců.

Právě ti členové posádek torpédových člunů, kteří byli dříve vyznamenáni odznakem pro posádky torpédoborců a splnili výše uvedené podmínky, mohli tento vyměnit za nově založený odznak pro posádky člunů. K této výměně však muselo dojít do 30. dubna 1943. Vojáci, kteří získali odznak pro posádky torpédoborců dříve, než nastoupili službu na torpédovém člunu mohli přirozeně nosit odznaky oba.

Válečný odznak pro posádky rychlých člunů byl vyhotoven ve dvou modelech.

Avers: Reliéf torpédového člunu na moři ve zlaceném věnci, v jehož horní části je umístěn znak Kriegsmarine – zlatá orlice s roztaženými křídly držící v pařátech hákový kříž. V případě 1. modelu příď člunu ani mořské vlny nepřečnívají přes zlacený věnec, jak tomu je u 2. modelu. Výsostný znak má rozdílné rozměry (1. model 25×14 mm, 2. model 34×20 mm), křídla orlice jsou na rozdíl od 2. modelu celou svojí spodní částí přimknuta k věnci. Reliéf člunu je u 1. modelu stříbřitě bílý, u 2. modelu stříbrný, mořské vlny měly u ranějších odznaků stříbrnou barvu u pozdějších byly natřeny tmavě šedou barvou.

Revers: Bez grafického zpracování, závěs podle výrobce. Označení výrobce, může i chybět.

1. model odznaku je sběratelsky vzácnější. Grafická změna byla provedena koncem r. 1942 a byla iniciována přímo posádkami člunů, kteří kvůli „natlačení člunu dovnitř dubového věnce“ považovali tento návrh za „málo vydařený“. K zavedení 2. modelu došlo po zveřejnění nového návrhu v časopise Marineverordnungsblatt č .43 z 15. února 1943 poté, co bylo v lednu vydáno vrchním velitelem Kriegsmarine svolení k této změně.

Následuje seznam autorovi známých výrobců odznaku:

1. model

Schwerin Berlin

Francouzský výrobce Bacqueville

2. model

L/18 (B. H. Meyer, Pforzheim)

AS (Adolf Scholze, Grünwald)

R. S. (Rudolf Souval, Wien)

Schwerin Berlin

Materiál: 1. model - tombak či zinek, 2. model pouze zinek (!). Existuje i strojově vyšívané látkové provedení.

16 mm miniatura na špendlíku

Miniatury: 9 a 16 mm na špendlíku

Etuje: Odznak byl předáván v papírové krabičce bez potisku.


K odznaku byl předáván udílecí dekret. Existovalo více výtvarných provedení.

Způsob nošení: Na levé straně uniformy, vždy pod případným železným křížem 1. třídy.

***

Válečný odznak pro posádky rychlých člunů s brilianty (Schnellboot-Kriegsabzeichen mit Brillanten)

Vyrobeno bylo i několik málo kusů odznaku ve třídě s brilianty (osázenými do plochy svastiky) pro nositele Dubových ratolestí k Rytířskému kříži Železného kříže. V případě 1. modelu však není doloženo žádné udělení, u 2. modelu byl odznak s brilianty udělen jen několika málo případech.

Post tags:

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.