Jurk

16th January 2004

Úloha tzv. Einsatzstabů při zcizování židovského majetku

V říjnu 1942 došlo v Protektorátu Čechy a Morava ke zřízení dvou institucí okupační správy označených jako Einsatzstab I a Einsatzstab II.1) Hlavním úkolem prvního z nich mělo být zajištění uměleckých předmětů především z českých a moravských zámků, úkolem druhého zabezpečení náhradního ubytování pro německé rodiny z říše postižené bombardováním. (more…)

Post tags: