O těchto stránkách

13th September 2008

VÍTÁM VÁS

na stránkách, věnovaných především zájemcům o odznaky a vyznamenání Třetí říše (nacistického Německa 1933 - 1945), ale i ostatním nadšencům pro období 2. světové války.

CO ZDE NAJDETE:

ODBORNÉ ČLÁNKY o odznacích a vyznamenáních Německa z období let 1933 - 1945, které jsou roztříděny do jednotlivých kategorií

VYSTAVENÍ EXPERTIZ k Vašim odznakům a vyznamenáním (KLIKNI SEM)

PORADENSTVÍ - Zdarma se s Vámi po E-mailu podělím o moje dlouholeté zkušenosti v oblasti faleristiky Třetí říše při identifikaci odznaků a vyznamenání (identifikací se rozumí pojmenování, zařazení, nikoli určení originality, to provádím výhradně formou fyzického prozkoumání a následného vystavení expertizy - viz ZDE), případně se pokusím zodpovědět další dotazy z tohoto oboru. Neposílejte mi, prosím, fotografie odznaků za účelem určení pravosti, ani odkazy na aukce. Pouze na základě fotografií originalitu neposuzuji a propracovanost některých kopií je v dnešní době již taková, že potvrdit na 100% originalitu pouze na základě fotografií není možné. Je potřeba provést řadu ověřovacích fyzických procedur. I z čistě praktického hlediska - při stovkách denně zveřejňovaných aukcí i soukromých nabídek, by mi pro odepisování na e-maily s žádostí o určení originality nezbyl čas na jinou činnost.

E-mailů s žádostí o určení pravosti podle fotek dostávám stále velké množství a nemohu na ně reagovat.

PŘEBYTKY SBĚRATELSKÉHO MATERIÁLU K PRODEJI ČI VÝMĚNĚ (KLIKNI SEM)

***

PROHLÁŠENÍ

Autor, užívající na těchto stránkách ve svých příspěvcích vyobrazení vojensko-historických předmětů z období 1933 – 1945, obsahujících symboly nacismu, prohlašuje, že tyto slouží pouze vzdělávacím a historicko-vědným účelům a jsou si vědomi protizákonnosti při jejich použití pro podporu a propagaci hnutí, směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu § 260 tr. zák, či pro hanobení národa, rasy a přesvědčení a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod ve smyslu § 198 tr. zák. Autor se zároveň zříká odpovědnosti za zneužití tohoto materiálu třetí osobou a  prohlašuje, že jeho články nepropagují nic ve smyslu výše uvedených zákonů. Články uveřejněné na těchto stránkách jsou sběratelsko-informačního rázu.

***

Pokud máte problémy se zobrazením některých článků na těchto stránkách, použijte prohlížeč Mozilla Firefox.

***

Přeji všem návštěvníkům a příznivcům Warcrossu příjemné chvíle strávené na těchto stránkách.

Mgr. Marek Charvát

***

Warcross.cz - professional website for fans and collectors of German medals,
orders, combat and civilian badges of the Third Reich (1933-1945). We offer
consulting, professional articles about military badges and commendation and
their counterfeits. We sell or exchange collectors surpluses. We offer
originals determining, pricing and consultant’s report of your collection
items.

Post tags:

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.