Zde se podívejme na kopii, která je zhotovená technikou odlévání. Jelikož byla vytvořena odlévací forma pomocí originálu, nenajdeme zásadní rozdíly v grafickém provedení reliéfu, ale v neostrosti a fádnosti detailů. Také si povšimněme středové destičky - u originálů je po okrajích trochu zaoblená a jsou tam zřetelné přechody mezi ní a základním dílem, u kopie je to jakoby slitá dohromady se základním dílem (ikdyž samostatná destička zde je). Co se týče rozdílů v detailech, přeci jen se nějaké najdou - na aversu si povšimněme například okrajů dubových listů ve středovém čtverci - u originálu jsou širší a celek působí plastičtěji.

Post tags: