Mezi českými sběrateli došlo u tohoto odznaku k obecnému vžití názvu „Tankový odznak“ nebo hovorově „Tankán“. Přesnější překlad názvu odznaku je však Odznak pro posádky bojových obrněných vozidel, neboť jak uvidíme v následujícím textu, jeho udělování nebylo striktně omezeno na posádky tanků.

***

13. července 1921 založil ministr Říšské obrany (Reichswehru) „v upomínku na zásluhy mírovou smlouvou rozpuštěných jednotek bojových vozidel (tanků)“ pro bývalé osádky německých bojových vozidel (německých tanků A7V a britských kořistních tanků) Odznak bojových vozidel (Kampfwagen-Abzeichen).

Německý tank A7V

(more…)

Post tags:

Zkušenosti, získané v prvních měsících války ukázaly Vrchnímu velení pozemní armády, že je k dosud užívanému Pěchotnímu útočnému odznaku nutno doplnit ještě další útočný odznak. Proto vydal 1. června 1940 vrchní velitel pozemní armády, Generálplukovník von Brauchitsch následující výnos:

„Pro vojáky všech ostatních zbraní, včetně dělostřelectva, kteří bojují společně s pěchotou a tanky a splní s vlastní jednotkou podmínky pro udělení Pěchotního útočného odznaku, zakládám zvláštní útočný odznak se stejným zaměřením jako Pěchotní útočný odznak s účinností od 1. 6. 1940.“

Udílení Všeobecného útočného odznaku (Allgemeines Sturmabzeichen, dále jen ASA) započala 1. 6. 1940.

Podmínky pro udělení ASA, vydané ve stejném dni, se opírají o podmínky pro udělení Pěchotního útočného odznaku. Následují články 1 až 3 tohoto dokumentu: (more…)

Post tags:

 

Založení Pěchotního útočného odznaku bylo nařízeno vrchním velitelem pozemní armády generálplukovníkem von Brauchitschem. Práce s ním spojené započaly začátkem prosince 1939. Umělecký výtvarný návrh byl vypracován firmou C. E. Juncker z Berlína na základě údajů  vrchního velení pozemní armády a spolupráce s ním. Firma dodala jedenáct výkresů a dvě skici, které byly vypracovány podle následujících principů: puška se vztyčeným bajonetem jako symbol útočící pěchoty v orámování z dubových ratolestí s výsostným znakem pozemní armády. Z předložených návrhů byl vrchním velitelem pozemní armády vybrán jeden, který byl následně firmou C. E. Juncker zhotoven ze zinkového plechu. (more…)

Post tags:

Pro důstojníky, poddůstojníky a mužstvo jednotek protiletadlového dělostřelectva pozemní armády (jednotky protiletadlové obrany na ochranu vojenských cílů Wehrmachtu) schválil 18. července 1941 vrchní velitel pozemní armády generál polní maršál von Brauchitsch založení Odznaku protiletadlového dělostřelectva pozemní armády.

Předlohou pro něj se stal bojový odznak protiletadlového dělostřelectva Luftwaffe, který byl založen 10. ledna 1941 vrchním velitelem Luftwaffe. (more…)

Post tags:

Vyznamenání bylo založeno 13. června 1934 jako výraz uznání a díku všem účastníkům 1. sv. války. Bylo vyráběno ve třech provedeních: (more…)

Post tags: