Vyznamenání bylo založeno 13. června 1934 jako výraz uznání a díku všem účastníkům 1. sv. války. Bylo vyráběno ve třech provedeních:

Čestný kříž pro frontové bojovníky

Avers: Kříž s hladkými rameny lemovanými širší a užší obrubou. Obruby se drobně liší podle výrobce. Uprostřed kříže je umístěn kulatý vavřínový věnec v dolní části svázaný stuhou a v horní části rozpojený. Uvnitř věnce je letopočet „1914 / 1918“. Kříž je v prostoru mezi rameny protknut dvěma meči. Z horního ramene vychází ozdobné očko na provlečení kroužku. Hnědá povrchová úprava.

Revers: Hladký se značkou výrobce.

Stuha: Pruhy v barvách císařského Německa. Rozmístění pruhů je ze strany: 3 mm černý, 5 mm bílý, 4,5 mm černý, 5 mm červený, 4,5 mm černý, 5 mm bílý, 3 mm černý

***

Čestný kříž pro civilní účastníky války

Avers: Stejný jako u kříže pro bojovníky, pouze meče chybí.

Revers: Stejné provedení jakou u kříže pro bojovníky.

Stuha: Stejná jako u kříže pro bojovníky.

***

Čestný kříž pro pozůstalé po frontových bojovnících

Avers: Stejné provedení jako u kříže pro civilní účastníky války, pouze černá povrchová úprava.

Revers: Stejné provedení jakou u předchozích dvou křížů.

Stuha: Pruhy v barvách císařského Německa. Rozmístění pruhů je ze strany: 3 mm bílý, 5 mm černý, 5 mm bílý, 5 mm červený, 5 mm bílý, 5 mm černý, 3 mm bílý

Velká většina Čestných pamětních křížů je vyrobena z povrchově upraveného železa, je tedy magnetická. Existují však i exempláře nemagnetické, ty jsou sběratelsky vzácnější o to podle katalogové ceny zhruba v poměru 14 : 1.

Předpoklady pro udělení

Kříže byly udělovány příslušníkům německého národa ve vojenské i civilní sféře za jejich nezapomenutelné zásluhy během 1. světové války. Celkem bylo uděleno 6,3 miliónu Čestných křížů pro frontové bojovníky, 1,2 miliónu Čestných křížů pro civilní účastníky války a 700.000 Čestných křížů pro pozůstalé po frontových bojovnících.

Etuje

Čestný kříž pro frontové bojovníky

a) Červeně potažená dřevěná etuje s černým nápisem na vnitřním bílém polstrování víka „Treue um Treue“, pod ním faksimile podpisu říšského prezidenta generála polního maršála Paula von Hindenburga.

b) Mramorovaná lepenková etuje s černým nápisem na vnitřním bílém polstrování víka „Treue um Treue“, pod ním faksimile podpisu říšského prezidenta generála polního maršála Paula von Hindenburga.

Čestný kříž pro civilní účastníky války

Stejné druhy etuje jako u Čestného kříže pro frontové bojovníky.

Čestný kříž pro pozůstalé po frontových bojovnících

Černě potažená dřevěná etuje s černým nápisem na vnitřním bílém polstrování víka „Treue um Treue“, pod ním faksimile podpisu říšského prezidenta generála polního maršála Paula von Hindenburga.

Kromě výše jmenovaných etují existovaly pro všechny tři druhy Čestného pamětního kříže sáčky z balicího papíru nebo papírové lepenky.

Leták o zahájení výroby etují

Miniatury

Ke všem druhům křížů existují miniatury o velikostech 9, 16, 18 a 20 mm. Ke kříži pro pozůstalé existuje i brožová miniatura o velikosti 31 mm s upevněním na špendlík na reversní straně.

Udílecí dekrety

K Čestným pamětním křížům byly předávány udílecí dekrety. Tyto dekrety je ze sběratelského hlediska nutno sledovat, neboť byly podepisovány policejními prezidenty nebo vyššími úředníky a mohou se na nich vyskytnout i vzácné podpisy významných osobností.

Výrobci Čestných pamětních křížů

Velká část pamětních křížů je na hladké reversní straně opatřena značkou výrobce. Výrobců tohoto vyznamenání byla velká spousta a neexistuje jejich úplný seznam, navíc některé značky výrobců nebyly dodnes přiřazeny konkrétním firmám.

Způsob nošení: Při slavnostních příležitostech na levé horní části uniformy, jinak ve formě miniaturové stužky na stejném místě.

Post tags:

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.