Předmětem toho dílu je velice kvalitní kopie, kterou zaslal k posouzení jeden z návštěvníků Warcrossu. Jedná se o Odznak pro posádky bitevních lodí a křižníků, vyrobený ze slitiny barevných kovů. Podívejme se na ni podrobně a porovnejme s originálem:

Avers

Kopie

Originál

Ražba je velice kvalitní, avers však vykazuje několik odlišností ve výtvarném zpracování (jsou označeny červenými šipkami). (more…)

Post tags:

Avers kopie

Detail orlice

Hlavními znaky kopie na tomto detailu jsou: orámování oka a zobáku orlice, širší pařáty a plošší ocas. Tyto kopie s orámovaným “obličejem” se vyrábí i se značením na reversu “A” (Assmann). (more…)

Post tags:

Kopie

Originál

Tato kopie imitující výrobek firmy “Hermann Aurich, Dresden” se vyskytuje jak v bronzové tak stříbrné variantě a na německém trhu je poměrně hojně rozšířena. Objevila se však již i na trhu našem, proto před ní touto cestou sběratele varuji!
Její provedení je velmi kvalitní, dá se však velmi snadno rozpoznat. Porovnejte horní díl závěsného systému, ve kterém je umístěn pant jehly - u originálů je pant umístěn ve vystouplým lemem ohraničeném lůžku, kdežto u kopie je tato část závěsného systému řešena jinak - viz fotografie. Tyto kopie jsou často dotvořeny umělými stopami stáří, škrábanci a olejovými skvrnami.

Post tags:

V tomto článku si představíme velmi kvalitní kopie vyrobené dle návrhů designéra Johannese Flocha z Vídně. Jsou nejčastěji značeny L15 a L21.

Kopie

Originál

1) Záslužný kříž 1. tř., zn. L/15 - hlavní znak: absence vyvýšeniny pod pantem jehly. (more…)

Post tags:

Dnešním dnem zahajujeme seriál, kde budeme představovat nejznámější a nejvíce rozšířené kopie. Vždy budou uvedeny markanty, podle kterých se poznají a bude přiložena fotografie originálu pro porovnání.

***

Všeobecný útočný odznak, zn. Frank & Reif, Stuttgart

Kopie (more…)

Post tags:

Tzv. Řád Válečného záslužného kříže (Der Orden des Kriegsverdienstkreuzes) – dále jen VZK byl založen výnosem říšského kancléře A. Hitlera ze dne 18. 10. 1939. Účel jeho vzniku je nejlépe patrný z výňatku z tohoto výnosu: „Jako symbol uznání za zásluhy v nám vnucené válce, které nemohou být oceněny Železným křížem, zakládám Řád Válečného záslužného kříže.“ Svými třídami a barvami stuhy se opíralo toto vyznamenání o Železný kříž. (more…)

Post tags:

V průběhu vyzbrojování Německé říše rozkázal Hitler také výstavbu nákladného opevnění na německé západní hranici, takzvaného Západního valu. Zahájení prací na těchto pevnostních zařízeních bylo naplánováno na rok 1936, došlo k němu však až v roce následujícím. Práce probíhaly pod vedením generálního inspektora pro výstavbu komunikací dr. Fritze Todta a od května 1938 byly výrazně urychleny. V srpnu 1939 bylo na výstavbě Západního valu zaměstnáno 158 000 dělníků „Organizace Todt“ a příslušníků ženijních stavebních jednotek pozemní armády, k tomuto počtu přibylo ještě 58 000 příslušníků RAD (Říšská pracovní služba). (more…)

Post tags:

Vyznamenání bylo založeno 14. 4. 1939 Adolfem Hitlerem a udělováno jako výraz díků za zásluhy německých dobrovolníků z Legie Condor ve španělské občanské válce, a to s meči za bojové a bez mečů za nebojové zásluhy. (more…)

Post tags:

Odznak byl založen 4. června 1940, po bojích o norské přístavní město Narvik v květnu 1940. O důvodu založení vypovídá zakládací výnos vrchního velitele Kriegsmarine: „U Narviku a při výpadech proti Anglii se nejlépe osvědčily torpédoborce. Jako poctu těmto činům a výzvu mladým posádkám nařizuji zavedení Odznaku pro posádky torpédoborců.“ (more…)

Post tags:

Odznak byl založen 30. května 1941 vrchním velitelem Kriegsmarine, velkoadmirálem Erichem Raederem. O důvodu založení vypovídá zakládací výnos vrchního velitele Kriegsmarine:

1. Posádky našich rychlých člunů podnikly s námořnickou odvahou a bezohlednou vůlí k nasazení mnoho úspěšných výpadů proti nepříteli a při ostrých útočných výpravách poslaly na dno moře mnohé britské válečné a obchodní lodě. Jako výraz uznání těchto činů nařizuji založit Válečný odznak pro posádky rychlých člunů.“ (more…)

Post tags:
Newer Posts »