Dnešním dnem zahajujeme seriál, kde budeme představovat nejznámější a nejvíce rozšířené kopie. Vždy budou uvedeny markanty, podle kterých se poznají a bude přiložena fotografie originálu pro porovnání.

***

Všeobecný útočný odznak, zn. Frank & Reif, Stuttgart

Kopie

Originál

Tato kopie je velice rozšířená, ale dá se na základě velkého množství odchylek od originálu snadno poznat. K nejvýraznějším patří prolisy mezi orlicí a bajonetem s mečem, odlišný závěsný systém a mimika “obličeje” orlice. Oči a otvor zobáku naznačené pouze vystupujícími čárami si dobře zapamatujte, vyskytují se i u dalších orlic na kopiích. Další markanty jsou označeny červenými šipkami.


Post tags:

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.