Odznak byl založen 24. června 1941 jako výraz ocenění odpovědného a úspěšného boje v jednotkách protivzdušné obrany a určen k udělení jak celým bojovým jednotkám, tak jednotlivým vojákům všech služebních hodností.

Podmínkami pro udělení bylo kromě příkladného plnění bojových povinností a dobrého vedení dosažení osmi bodů podle stanoveného bodového systému. Body byly přidělovány mj. za sestřel nepřátelského letadla těžkou, střední nebo lehkou protiletadlovou baterií, za podíl na sestřelu v součinnosti s jinými bateriemi, za bojové úspěchy středních a těžkých pobřežních baterií, za úspěšné výkony v jednotkách vyhledávacích světlometů, dobrou práci ve štábu atd.

Mimo to mohl být odznak udělen nezávisle na dosažených bodech za výjimečné výkony v boji a důstojníkům za zásluhy při velení.

Výtvarné zpracování

Avers: Reliéf pobřežního děla ve zlaceném věnci (zlacení chybí pouze u výrobce C. E. Juncker, Berlin), v jehož horní části je umístěn znak Kriegsmarine – zlatá orlice se svěšenými křídly držící v pařátech hákový kříž.

Revers: Bez grafického zpracování, závěs podle výrobce. Označení výrobce, může i chybět.

Materiál: Tombak či zinek. Existuje i strojově vyšívané látkové provedení.

Miniatury: 9 a 16 mm na špendlíku.

Etuje: Odznak byl předáván v krabičce z kartonu, na přední straně opatřené názvem odznaku.

K odznaku byl předáván udílecí dekret. Existuje větší množství výtvarných provedení.

Následuje soupis autorovi známých výrobců odznaku:

FLL (Friedrich Linden, Lüdenscheid)

HA (Hermann Aurich, Dresden)

C. E. Juncker, Berlin

L/56 (Funcke & Brüninghaus, Lüdenscheid)

Schwerin, Berlin

Dále existují neznačené exempláře, jejichž výrobce většinou není znám.

Způsob nošení: Na levé straně prsou, vždy pod případným Železným křížem 1. tř.

Post tags:

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.