Na originálech se setkáme výhradně s těmito značkami výrobců:

Lebky:

GES.GESCH. Deschler & Sohn
RZM D.&S.M. GES.GESCH. - Deschler & Sohn
RZM 52 - Deschler & Sohn
RZM M1/52 - Deschler & Sohn
RZM 254/42 - Deschler & Sohn
RZM 499/41 - Fritz Zimmermann
RZM M1/24 - Overhoff & Cie
GES.GESCH. E. W. Assmann & Sohn
S.P.40 - neznámý výrobce (Overhoff?)

Orlice:

RZM M1/52 - Deschler & Sohn
RZM SS 155/36 - E. W. Assmann & Sohn
RZM SS 155/42 - E. W. Assmann & Sohn
RZM M1/72 - Fritz Zimmermann
RZM SS 499/42, M1/72 - Fritz Zimmermann
RZM SS M1/167 - Augustin Hicke
RZM M1/8 - Ferdinand Wagner
RZM 394/35 - neznámý výrobce

***

Ukázka originální čepicové lebky od firmy Deschler & Sohn, München

Ukázka originální čepicové orlice od firmy Augustin Hicke, Tyssa bei Bodenbach

Post tags:

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.