Expertizy Detlev Niemann

30th October 2016

V tomto článku se budeme zabývat firmou Detlev Niemann, Hamburg a jejími expertizami.

Firma Detlev Niemann působila na trhu s militariemi od poloviny 80. let 20. století, před několika lety z trhu zmizela. Za tuto dobu si vytvořila velmi dobré jméno, řada sběratelů po celém světě pohlížela (někteří stále pohlíží) na odznaky, vyznamenání a jiné militarie, zaštítěné certifikátem pravosti Detleva Niemanna jako na nepochybné originály. Tato realita se však postupem času bohužel začala měnit. S přibývajícími roky a potažmo množstvím práce a “odbavovaných” militarií se z firmy Niemann stala spíše manufaktura, produkující obrovské množství jak nabízených sbírkových předmětů, tak expertiz vydaných buď přímo k nim, tak i k předmětům, zasílaným sběrateli na posouzení. Výsledkem této “masovosti” se stalo zhoršení řemeslného zpracování expertiz, které se staly produktem z “běžícího pásu” - na posudcích čas od času vlivem nedbalosti chyběly údaje o rozměrech, hmotnosti, materiálu či tržní hodnotě. Firma se vůbec nezabývala při popisu posuzovaných předmětů údaji o výrobci, zachovalosti apod. Fotografie, nalepené na expertizách byly křivě zastřižené, často neostré. Z těchto faktorů si můžeme domyslet, kolik času a úsilí bylo věnováno Detlevem Niemannem tomu nejdůležitějšímu - prověření originality.

Další výmluvnou výpovědí je osobní zkušenost jednoho z mých kolegů. Ten kdysi zaslal panu Niemannovi na posouzení rukávový štít, který se mu následně vrátil s pozitivní expertizou. Za čas, z důvodu ztráty expertizy, zaslal kolega identický štít opět na posouzení. Tentokrát se mu vrátil s expertizou negativní.

Je pravdou, že svého času platil Detlev Niemann za světově uznávaného znalce v oblasti militarií. Začalo však postupně tu a tam docházet k tomu nejhoršímu - vystavování pozitivních expertiz na kopie vlivem nedostatečné časové dotace, kterou si tato zodpovědná práce v době existence velmi zdařilých kopií bezpodmínečně vyžaduje. Mezi sběrateli, zejména v zahraničí, je dnes již obecně velmi dobře známo, že Detlev Niemann propustil řadu kopií, ke kterým vystavil svoje pozitivní “expertizy” a stal se tedy světově NEUZNÁVANÝM, což se můžeme dočíst mj. na sběratelských fórech. Expertizy Detleva Niemanna tedy příliš velkou váhu, jakožto certifikáty, zaštiťující originalitu, v dnešní době nemají. V zájmu objektivity je třeba konstatovat, že větší část pozitivních Niemannových expertiz byla vystavena na skutečné originály, nemůžeme mít však jistotu ve stu procentech případů.

Nyní si představíme dvě kopie s pozitivní expertizou firmy Detlev Niemann:

***

Rukávový štít Děmjansk

Tento štít neodpovídá provedením žádné ze známých dobových výrobních variant, kopie byla mnohokrát probrána na sběratelských fórech i v odborné literatuře.

***

Rukávový štít Kubáň

Tento štít rovněž neodpovídá provedením žádné ze známých dobových výrobních variant, kopie byla rovněž mnohokrát probrána na sběratelských fórech i v odborné literatuře. Je navíc vyrobena z pobronzovaného tombaku, což je u štítu z r. 1943 vyloučeno. V případě vystavení pozitivní expertizy na tombakový rukávový štít Kubáň vyvstává spekulace o absenci elementárních znalostí o materiálech, používaných pro výrobu konkrétních druhů odznaků a vyznamenání do r. 1945, může jít však pouze o výše zmíněnou nedbalost.

***

Pokud tedy na trhu narazíme na odznaky, vyznamenání, či jiné militarie s expertizou Detleva Niemanna, nemusí se jednat o kopie, je však vždy na místě ostražitost!

Post tags:

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.