Organizace BDM

Svaz německých dívek (Bund Deutscher Mädel – BDM) byl mládežnická organizace pro dívčí mládež nacistického Německa, ve které byly organizovány dívky ve věku 13 až 18 let. Před členstvím v BDM byly dívky organizovány v JM (Jungmädelbund), a to ve věku 10 – 13 let. BDM byl dívčím protikladem k Hitlerově mládeži (HJ – Hitlerjugend) pro chlapeckou mládež. Počátky BDM sahají až do roku 1923, kdy se dívky v rámci NSDAP sdružovaly do dívčích skupin. V červnu 1930 byly tyto skupiny sjednoceny do nově vzniklého BDM. V roce 1931 byl BDM začleněn do HJ. 17. června 1933 byly veškeré ostatní mládežnické organizace zakázány nebo přetvořeny a včleněny do HJ.

Náborový plakát do HJ pro dívky

1. prosince 1936 se členství v rámci „Zákona o Hitlerově mládeži” stalo povinným. Vedení BDM a JM spadalo do kompetence Říšské referentky (Reichsreferentin). Tou byla v období 1930 – 1937 Trude Mohrová, v letech 1937 – 1945 Jutta Rüdigerová. Cílem Svazu německých dívek byla tělesná a ideová výchova ve smyslu nacionálně socialistické ideologie, stejně jako výchova k vedení domácnosti.

Podmínky pro udělení odznaku

Odznak založil 1. června 1934 Říšský vedoucí mládeže Baldur von Schirach. Podobně jako v případě přípravy na získání Výkonnostního odznaku HJ, se i dívky zdokonalovaly v tělesných cvičeních a procházely světonázorovým školením, aby posílily ducha a přivedly na svět nové odolné pokolení. Poměr činil 2/3 cvičení v tělesné zdatnosti ku 1/3 duševního školení. Pro získání odznaku musely dívky obstát ve zkouškách v oblasti tělesných cvičení, zeměpisných znalostí (dle mapy) a první pomoci. Výkonnostní odznak měl být udělován ve dvou stupních – bronzovém a stříbrném, přičemž získání bronzového stupně mělo být předpokladem pro možnost získání stupně stříbrného. Udělení stříbrných stupňů odznaku nejsou prokázána, existují však vyrobené dobové originály. Od podzimu 1934 je zmiňován pouze Výkonnostní odznak BDM bez klasifikace stupňů.

Celkem bylo uděleno cca 120.000 odznaků. Udělování probíhalo v letech 1934 – 1945.

Výtvarné zpracování

Avers stříbrného a bronzového stupně

Avers: Přední část odznaku je pravoúhlá, prořezávaná, se stylizovanými písmeny „B D M“ a je spojená se zadním plným dílem. Do prostoru mezi těmito díly je vložena kovová destička, potažená stužkou s třemi nad sebou umístěnými horizontálními pruhy v pořadí červená / bílá / červená. Destička se stužkou po stranách mírně přesahuje základní díl.

Revers s vyraženým číslem udělení

Revers s vyraženým písmenem “B” (oficiální náhradní kus)

Revers odznaku s jiným technickým zpracováním

Revers: Bez výtvarného zpracování. Na hladké ploše je vyražena ochranná značka „RZM“ v kruhu (Reichzeugmeisterei) a RZM kód výrobce ve formě „M1/..“ (nejčastěji se vyskytuje výrobní značka „M1/15“ firmy Ferdinand Hoffstätter, Bonn am Rhein). Uprostřed je přiletováno lůžko pro mosazný spínací špendlík. Ve spodní části je vyraženo číslo udělení, u oficiálních náhradních kusů, které mohly být dokoupeny nositelkou, je nahrazeno číslo udělení písmenem „B“.

Materiál: Pobronzovaná / postříbřená mosaz.

Miniatury: Nebyly vyráběny.

Etuje: Nebyly vyráběny. Odznak se předával pouze v papírovém sáčku s černým potiskem a ručně napsaným příslušným číslem udělení.

Udílecí dekret: Záznamy o vykonaných zkouškách a udělení odznaku byly zaneseny do Výkonnostní knížky BDM (BDM-Leistungsbuch).

Způsob nošení: Nad levou kapsou košile uniformy.

Post tags:

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.