Zlatý čestný odznak NSDAP (někdy také nazývaný Zlatý stranický odznak) byl založen 9. listopadu 1933 výnosem Adolfa Hitlera. Na jeho udělení měli nárok všichni členové NSDAP s členským číslem 1 – 100.000 (prvních 100.000 členů měla strana v roce 1928) a byli jimi bez přerušení až do data založení odznaku. Tato podmínka o nepřerušení stranické příslušnosti se týkala členství započatého od znovuobnovení strany 27. února 1925. Příslušné členské číslo NSDAP bylo vždy vyraženo na reversu odznaku. O přidělení odznaku si musel oprávněný člen strany zažádat, jako lhůta pro ukončení podání žádostí byl stanoven 1. květen 1935. Odznak nemusel být po úmrtí nositele navrácen a zůstal pozůstalým v upomínku. Přesný počet udělení odznaku není známý. Existuje neúplný seznam nositelů, který je na základě bádání v archivech neustále doplňován o další jména. Odkaz na něj najdete ZDE.

V souvislosti s členským číslem na reversu Zlatých čestných odznaků NSDAP vyvstává zajímavá otázka, jakým číslem byl opatřen osobní odznak Adolfa Hitlera. První provizorní členská legitimace NSDAP Adolfa Hitlera měla číslo 7. V seznamu členů NSDAP z 29. května 1920 má členské číslo 555 a číslo 7 ve výboru stranického předsednictva. Po krátkém vystoupení ze strany a opětovném vstoupení o několik měsíců později získal Hitler členské číslo 3.680. V r. 1925 došlo k novému vydání členských čísel podle politických aspektů, přičemž Hitler obdržel č. 1. Toto číslo měl i na reversu svého Zlatého čestného odznaku NSDAP.

Čestné udílení Zlatého čestného odznaku NSDAP

Udílení Zlatého čestného odznaku NSDAP probíhala až do roku 1945. Od roku 1937 bylo zavedeno čestné udílení (tzv. „ehrenhalber“). K vyznamenaným patřili například ministři či jiné vysoce postavené osobnosti z politické, vojenské i civilní sféry, a to jak německé, tak ze spřátelených států, které nemusely být přímo členy NSDAP. Zlatým čestným odznakem NSDAP byli rovněž vyznamenáni lidé, které Adolf Hitler považoval za významné a kterých si osobně vážil. Z výše uvedeného vyplývá, že na reversu čestně udělených odznaků již nebylo vyraženo členské číslo NSDAP. K čestnému udílení docházelo vždy ve výroční den uchopení moci nacisty v Německu 30. 1. 1933, na reversu byly tedy vyraženy (nebo ručně vyryty) iniciály Adolfa Hitlera a pod nimi příslušné datum udělení (30. 1. + letopočet).

Ruční rytiny a strojová ražba na reversu čestně udělených odznaků

Jsou známé i vzácné exempláře s ručně rytou faksimilií Hitlerova podpisu. Zlatý čestný odznak byl čestně udělen cca 650x.

Zlatý čestný odznak NSDAP je sběratelsky oceňován jako vzácný (R!), Zlatý čestný odznak NSDAP s rytinou data čestného udělení je oceňován jako velmi vzácný (RR!).

Výtvarné zpracování

Odznak byl vyráběn ve dvojím velikostním provedení. Velký odznak určený pro nošení na kapse uniformy měl průměr 30 mm, malé provedení pro nošení v klopě civilního obleku mělo průměr 24 mm. Každý nositel obdržel velký i malý odznak. Velké provedení se oproti malému vyskytuje na sběratelském trhu v menší míře, je tedy sběratelsky vzácnější.

Avers: Odznak sestává ze dvou dílů. Velký kruhový základní díl tvoří na aversu po celém obvodu zlatý věnec z dubových ratolestí, svázaných ve spodní části stylizovanou stužkou ve tvaru písmene „X“. Menší středový kruhový medailon je vlastně klasický členský odznak NSDAP -  (černá svastika v bílém poli, orámovaném červeně smaltovaným kruhem s opisem „NATIONAL-SOZIALISTISCHE -D.A.P-“ a úzkým bílým okrajem. Tento bílý okrajový lem je zde oproti klasickému členskému odznaku NSDAP navíc. Černý a bílý smalt je neprůsvitný, červený smalt je transparentní, prosvítá tak zrnitý podklad. Středový medailon je postříbřený.

Srovnání velikostí – velké provedení 30 mm / malé provedení 24 mm / standardní členský odznak NSDAP

Revers: Povrch reversu je hladký, bez výtvarného zpracování. V horní části je ochranná značka „GES. GESCH.“ (gesetzlich geschützt – chráněno zákonem), a to buď orámovaná, nebo bez této úpravy. Ve spodní polovině je strojově vyraženo či (pouze u 30 mm provedení) ručně gravírováno členské číslo NSDAP nositele. Existují exempláře bez značky výrobce i s ní.

Sběratelská zajímavost - při výrobě tohoto exempláře došlo k omylu a následné přeražbě číslice “1″ na “7″

Velké 30 mm provedení bylo vyráběno pouze firmou  Deschler & Sohn, München (v případě připínání na svislou jehlu bez výrobní značky, v případě připínání na spínací špendlík se značkou „DESCHLER & SOHN / MÜNCHEN 9“ na oválném lůžku.

Malé 24 mm provedení bylo vyráběno buď firmou Josef Fuess, München (výhradně se značkou „JOS. FUESS / MÜNCHEN“ na kruhovém lůžku pro spínací špendlík) nebo firmou Deschler & Sohn, München (bez značky výrobce, nebo s orámovanou značkou „DESCHLER MÜNCHEN“ v horní části nebo značkou „DESCHLER / MÜNCHEN 9“ na kruhovém lůžku pro spínací špendlík.

Na reversu některých exemplářů najdeme konstrukční kruhové výřezy, sloužící pro únik horkých plynů při letovací výrobní fázi.

Malé odznaky firmy Fuess se ve výtvarném provedení dubových ratolestí i středového medailonu liší od výrobků firmy Deschler. Na snímku vlevo Fuess, vpravo Deschler.

Závěs: Z výše uvedených informací vyplývá, že existují různé druhy závěsů. V případě velkého provedení je to vzácnější připínání na svislou jehlu s pantem, zajištěnou záchytným háčkem nebo běžněji na spínací špendlík, uchycený v oválném lůžku. Malé provedení má z většiny připínání na spínací špendlík, uchycený v kruhovém lůžku, vzácněji na sponu se stylizovaným ozdobným ornamentem, provlékanou knoflíkovou dírkou v klopě saka.

Známé výrobní varianty závěsu a značení 30 mm provedení (exemplář vlevo má strojově ražené, vpravo ručně gravírované členské číslo)

Známé výrobní varianty závěsu a značení 24 mm provedení (exemplář vlevo Fuess, ostatní Deschler)

Materiál: Středový medailon postříbřený tombak, červený, bílý a černý smalt. Základní díl pozlacený tombak. Velmi malé množství odznaků bylo vyhotoveno ze zlata o ryzosti 585/1000 s odpovídající značkou na reversu (např. osobní odznak Adolfa Hitlera, Evy Braunové nebo Magdy Goebbelsové).

Etuje: Dřevěná, potažená světle červeným texturovaným „kaliko“ papírem. Na víku je emblém zlaté sedící orlice, držící v pařátech hákový kříž. Udílecí etuje na Zlatý čestný odznak NSDAP (pro obě provedení zároveň) je sběratelsky oceňována jako extrémně vzácná (RRR!).

Udílecí dekret ke Zlatému čestnému odznaku NSDAP

Udílecí dekret: Předtištěný udílecí dekret má červené základní písmo, celek zvýrazňuje zlatá barva okrajů, dubového věnce emblému odznaku a středového nápisu. Ve spodní části je vždy vlastnoruční podpis říšského pokladníka, SS-Oberstgruppenführera Franze Xavera Schwarze (1875 – 1947). Formát dekretu je 96 x 129 mm. Údaje na dekretu jsou vždy vypsány ručně inkoustovým perem.

Způsob nošení velkého provedení (vlevo Reinhard Heydrich, vpravo Karl Hermann Frank). Na prstu Franka je velmi dobře vidět Prsten s umrlčí lebkou SS.

Způsob nošení malého provedení (Dr. Fritz Todt)

Způsob nošení: Velké provedení se nosilo na levé kapse uniformy (v případě vojenské uniformy nadřazeně nad případným Železným křížem 1. třídy). Malé provedení je určeno pro klopu civilního saka.

Poznámka: Zlatý čestný odznak je sběratelsky velmi vyhledávané vyznamenání nacistického Německa. Atraktivita a potažmo sběratelská hodnota je vyšší v případě exempláře s dohledaným nositelem, setu velkého a malého provedení se stejným členským číslem NSDAP, či dokonce celého kompletu včetně shodně číslovaného dekretu. Takovýto cenný komplet – pozůstalost po členovi NSDAP z župy Schleswig – Holstein, Hellmutu Isingovi (1904 – 1989), členské číslo 87.076, ukazují následující fotografie:

Velké provedení 30 mm (s dobovou – dle osobní výpovědi nositele – opravou závěsu), výrobce Deschler

Malé provedení 24 mm, výrobce Fuess

Udílecí dekret (kromě standardního podpisu SS-Oberstgruppenführera Franze Xavera Schwarze (1875 – 1947) je levého okraje vertikálně vlastnoruční podpis župního vedoucího župy Schleswig-Holstein, říšského komisaře pro obsazená východní území, SA-Obergruppenführera Hinricha Lohseho (1896 – 1964) a v horní části vlastnoruční podpis hlavního nacistického ideologa a říšského ministra pro obsazená východní území Alfreda Rosenberga (1893 – 1946).

Služební vyznamenání NSDAP 2. stupně za 15 let z pozůstalosti Isinga

Isingův hrob na hřbitově v Tellingstedtu

Post tags:

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.