Prsten s umrlčí lebkou SS je jedním z nejvyhledávanějších sběratelských artefaktů Třetí říše. Jednalo se zprvu spíše o interní čestné vyznamenání Říšského vedoucího SS Heinricha Himmlera pro zasloužilé příslušníky elitních jednotek SS s členským číslem do 5 000. Později se z Prstenu s umrlčí lebkou SS stalo vyznamenání pro všechny Vedoucí SS (SS–Führer), kteří úspěšně absolvovali studium na elitních školách SS (SS-Führerschulen, případně SS-Junkerschulen). Prvních cca 25 prstenů bylo uděleno 24. 12. 1933 vysoce postaveným příslušníkům SS (v současné době je známý jediný exemplář nositele Franze Xavera Schwarze s datem 24. XII. 1933, který se nachází v české soukromé sbírce).

Franz Xaver Schwarz

K dalšímu masovějšímu udělení prstenů došlo během tzv. „Noci dlouhých nožů“ 30. 6. 1934. Velmi pravděpodobně byli tímto vyznamenáním oceněni samotní aktivní účastníci této krvavé akce proti čelním představitelům SA. Od roku 1938 byly prsteny udělovány pouze čtyřikrát do roka - 20. 4. (Hitlerovy narozeniny), 21. 6. (letní slunovrat), 9. 11. (výročí Mnichovského puče v roce 1923 a zároveň tzv. “Křišťálová noc”) a 21. 12. (zimní slunovrat). Tomu odpovídají samozřejmě i rytiny na vnitřní straně prstenů. Výrobcem prstenů byla jediná firma, a to Otto & Karolina Gahr, München. Před rokem 1938 se na prstenech vzácně vyskytují i jiná data (30. 1. - Hitler říšským kancléřem a 7. 3. - obsazení demilitarizovaného Porýní).

Hrad Wewelsburg

Předávání tohoto vyznamenání se odehrávalo při germánských rituálech ve svatyni SS na hradě Wewelsburg, a to výhradně Říšským vedoucím SS Heinrichem Himmlerem.

Ukončení podávání návrhů na udělení prstenů nařídil Himmler kvůli provozním problémům výrobní firmy dne 11. 9. 1944. Výrobu se podařilo omezeně obnovit a byly odbavovány do té doby podané návrhy, proto je teoreticky možný výskyt malého množství prstenů z roku 1945. Přesný počet udělených prstenů nelze stanovit, odhaduje se cca na 20 000 kusů, z nichž značná část byla buď ztracena na bojištích, nebo dle nařízení navrácena po smrti nositele Hlavnímu personálnímu úřadu SS a následně uložena (od roku 1938) na Wewelsburgu. Tyto prsteny byly na sklonku války ukryty na neznámém místě. Prsteny vyloučených členů SS byly po navrácení roztaveny.

Germánská mystika na prstenu s umrlčí lebkou SS

Centrálním symbolem je Umrlčí lebka se zkříženými hnáty – výraz neochvějné poslušnosti a nasazení vlastního života pro Adolfa Hitlera a nacistické hnutí. Lebka je samostatným dílem, přiletovaným k základnímu vytvarovanému spojenému pásku.

Trojúhelník (Triag) se Sig runou. Dvojité zobrazení Sig runy nalevo a napravo od umrlčí lebky je zkratkou samotné organizace SS. Význam runy Triag: „Život je neustále v běhu a má tři strany: vznik, vývoj, zánik, nebo také minulost, přítomnost, budoucnost.“ Význam runy Sig: životodárná sluneční energie pro silné pokolení. „Heil und Sieg“ - zdraví a vítězství, se stalo oficiálním nacistickým pozdravem. Význam: tvůj duch musí zvítězit!

Ze čtyř Ur run zformovaný hákový kříž (Hakenkreuz) – symbol zdraví od Věčného je znamením pro rozkvět lidského pokolení. Význam: Člověk je v jednotě s Bohem, s Věčností.

Os runa (kruh) - věčný koloběh božího Ducha v přírodě, kruh života. Tyr runa (meč Boha války Ziu / Zeus) – Tyr–ol je tyrolský duch, vládce nad bojovým duchem. Runa je symbolem pro bezmocnost smrti. Význam: Smrt nemůže zabít, proč se jí bát? Celek je doplněn dvěma Sig runami.

Hagal runa v šestiúhelníku – síla individuality, vlastního Já. Význam: síla každou bytostí neseného vlastního Já dává moc v boji s protivenstvím a upevňuje uvědomění si vlastní jednoty s Bohem.

***

V průběhu let byla měněná raznice, výtvarné provedení na jednotlivých raznicích bylo odlišné, proto najdeme na reliéfech prstenů z různého období odlišnosti v detailech, zejména na umrlčí lebce.

Na vnitřní straně každého prstenu se nachází ruční rytina v následujícím znění: „S. lb. - Seinem lieben (svému drahému) / příjmení nositele / datum udělení / faximile podpisu Heinricha Himmlera.“ Pozor, vyryto je vždy pouze příjmení nositele, nikdy jeho titul, křestní jméno, či jeho zkratka! Díky příjmení na vnitřní straně prstenu je v mnohých případech možno dopátrat konkrétní osobu, která prsten nosila. Prsteny se zdokumentovaným nositelem jsou ceněny výše, než prsteny “anonymní”, pokud je nositelem zajímavá či známá osobnost, hodnota prstenu se rapidně zvyšuje.

K dopátrání nositele prstenu nám často dobře poslouží tzv. SS Dienstalterslisten (služební seznamy SS), které byly každoročně vydávány a kromě jména jednotlivých členů SS, symbolů jejich vyznamenání, služebního zařazení, členského čísla NSDAP a SS, data narození, hodností mimo SS a hodnostního postupu v rámci SS, obsahují i malé symboly v podobě kroužku - Čestného prstenu SS (na obrázku výše označen červenou šipkou), případně symbolu rukojeti Čestného kordu SS. Právě datum vydání jednotlivých Dienstalterslisten a přítomnost či nepřítomnost symbolu prstenu, nás může často vést správným směrem ke ztotožnění příjmení z rytiny prstenu s konkrétní osobou z SS Dienstalterslisten a odstartovat další bádání v archivech. Následuje foto nalezeného prstenu, úspěšně ztotožněného s osobností z SS Dienstaltersliste a dohledaná fotografie nositele:

***

Materiál: Stříbro. Originální prsteny nejsou opatřeny žádnou puncovní značkou, ani značkou ryzosti.

Etuje: Prsteny byly předávány v kulaté černé papírové krabičce se stříbrnými runami SS ve dvojitém kruhu na víku a s bílými (případně černobíle šikmo pruhovanými) hranami.

Udílecí dekret: K prstenu byl předáván udílecí dekret. Existuje provedení se švabachovým a latinkovým písmem. V horní řádce je titul Říšského vedoucího SS, místo a datum vystavení dekretu (ne udělení prstenu!), následuje hodnost, jméno, členské číslo SS a služební zařazení nositele. V dalším odstavci je v překladu následující text:

„Propůjčuji Vám Prsten s umrlčí lebkou SS.

Má být:

znamením naší věrnosti Vůdci, naší neměnné poslušnosti vůči našim nadřízeným a naší neotřesitelné soudržnosti a kamarádství.

Umrlčí lebka je připomenutím odhodlání, být kdykoli připraven nasadit život našeho Já za život celku.

Oproti lebce jsou runy ozdravnými znameními naší minulosti, se kterou jsme naším světonázorem nacionálního socialismu znovu svázáni.

Obě runy Sig symbolizují jméno našich Ochranných oddílů (SS). Hákový kříž a runa Hagal nám mají udržovat na očích neotřesitelnou víru ve vítezství našeho světonázoru.

Prsten je ověnčený dubovými ratolestmi, listy našeho starého německého stromu.

Tento prsten není možno koupit a nesmí nikdy přijít do cizích rukou. S Vaším vystoupením z SS nebo smrtí půjde tento prsten zpět Říšskému vedoucímu SS.

Vyobrazení či výroba duplikátů jsou zakázány a Vy sám musíte jejich vzniku zabránit.

Noste prsten se ctí!“

V pravém spodním rohu je originální podpis Heinricha Himmlera.

***

Způsob nošení: Na prsteníku levé ruky. Současné nošení Prstenu s umrlčí lebkou SS a snubního prstenu na jednom prstu bylo povoleno. Prsteny byly vyráběny přesně na míru nositele, při zadání návrhu na udělení prstenu musel být tedy připojen i údaj o obvodu levého prsteníku.

Někdy byl Prsten s umrlčí lebkou SS nošen i na prostředníku levé ruky (toto nošení však není předpisové) – viz tento detail ruky Karla Hermanna Franka.

Post tags:

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.