V průběhu vyzbrojování Německé říše rozkázal Hitler také výstavbu nákladného opevnění na německé západní hranici, takzvaného Západního valu. Zahájení prací na těchto pevnostních zařízeních bylo naplánováno na rok 1936, došlo k němu však až v roce následujícím. Práce probíhaly pod vedením generálního inspektora pro výstavbu komunikací dr. Fritze Todta a od května 1938 byly výrazně urychleny. V srpnu 1939 bylo na výstavbě Západního valu zaměstnáno 158 000 dělníků „Organizace Todt“ a příslušníků ženijních stavebních jednotek pozemní armády, k tomuto počtu přibylo ještě 58 000 příslušníků RAD (Říšská pracovní služba). (more…)

Post tags:

Vyznamenání bylo založeno 13. června 1934 jako výraz uznání a díku všem účastníkům 1. sv. války. Bylo vyráběno ve třech provedeních: (more…)

Post tags:

Čestný kříž německé matky (dále jen MK – Mutterkreuz) byl založen vedením NSDAP dne 16. prosince 1938 – v době, kdy už nacisté plánovali válečná tažení a velmi dobře si uvědomovali důležitost biologické přípravy jak na válku samotnou, tak na následné osídlování dobytých území. Proto součástí jejich plánů i propagandy byla mohutná podpora plodnosti a mateřství. Jako výraz uznání a díků byl pro plodné matky založeno právě toto vyznamenání. MK měl plnit u matek stejnou funkci jako Železný kříž u vojáků a symbolizovat jejich čestné místo v nacionálně socialistické společnosti. Adolf Hitler, jehož jménem byl MK udělován, označil v této souvislost mateřství jako bitevní pole ženy. Již během r. 1939 bylo toto vyznamenání uděleno více jak 3 milionům žen. Jen velmi málo z nich jej odmítlo. (more…)

Post tags:
« Older Posts