Čestný kříž německé matky (dále jen MK – Mutterkreuz) byl založen vedením NSDAP dne 16. prosince 1938 – v době, kdy už nacisté plánovali válečná tažení a velmi dobře si uvědomovali důležitost biologické přípravy jak na válku samotnou, tak na následné osídlování dobytých území. Proto součástí jejich plánů i propagandy byla mohutná podpora plodnosti a mateřství. Jako výraz uznání a díků byl pro plodné matky založeno právě toto vyznamenání. MK měl plnit u matek stejnou funkci jako Železný kříž u vojáků a symbolizovat jejich čestné místo v nacionálně socialistické společnosti. Adolf Hitler, jehož jménem byl MK udělován, označil v této souvislost mateřství jako bitevní pole ženy. Již během r. 1939 bylo toto vyznamenání uděleno více jak 3 milionům žen. Jen velmi málo z nich jej odmítlo.

Předávání MK probíhalo každoročně, většinou na Den matek a vyznamenané přebíraly MK z rukou Ortsgruppenleiterů - předsedů tzv. Ortsgruppe der NSDAP (územních politických celků). Držení MK přinášelo nositelkám mnohé výhody – předpisem bylo např. uvolnit jim místo ve veřejných dopravních prostředcích, na úřadech byly odbavovány přednostně. Členové Hitlerjugend byli povinni zdravit na ulici vyznamenané matky nacistickým pozdravem. Kříž nesměl být nošen při každodenní práci, ale pouze při slavnostních příležitostech.

Stupně MK

1. stupeň ve zlatě pro matky osmi a více dětí

2. stupeň ve stříbře pro matky šesti nebo sedmi dětí

3. stupeň v bronzu pro matky čtyř nebo pěti dětí

Předpoklady pro udělení

Německé matky byly vyznamenávány MK za jejich nasazení „tělem a životem“ při zrození a výchově dětí. Předpokladem pro udělení byl kromě příslušného počtu vlastních dětí také čistý rasový rejstřík (hovorově nazývaný „Arierschein“). Matky nesměly mít žádnou dědičnou chorobu, konflikt se zákonem nebo být asociální. Předpokladem bylo samozřejmě přivedení na svět živých dětí. MK mohl být také následně odebrán, pokud se držitelka např. prohřešila proti rasovým zákonům.

Výtvarné zpracování

Existovala dvě výtvarná zpracování, která se lišila pouze vyrytým nápisem na reversu.

Avers: MK má tvar tlapatého kříže s prodlouženým spodním ramenem. Ramena jsou vyplněna tmavomodrým smaltem s bílými okraji. Ramena vycházejí ze středového kulatého štítu (samostatného dílu vsazeného do středu). V tomto štítu je uprostřed umístěna černě smaltovaná svastika v bílém poli, položená na jednom celém a boku druhého ramene (oproti častějšímu položení na hranu). Středový štít je lemován obrubou se smaltem s vystupujícím nápisem „DER DEUTSCHEN MUTTER“ (Německé matce). Prostor mezi rameny kříže je vyplněn pěticemi paprsků. Z horního ramene vychází hranaté očko pro provlečení stuhy.

Revers:

1. model: Na středové části mezi paprsky vyryta rytina ve stylu rukopisu: „Das / Kind adelt / die Mutter / Adolf Hitler (Dítě šlechtí matku). Tento 1. model byl zaveden, na zkoušku bylo vyrobeno několik exemplářů, avšak ještě před přijetím byl nahrazen 2. modelem. Z tohoto důvodu se jedná o sběratelskou raritu.

2. model: Na středové části mezi paprsky vyryta rytina ve stylu rukopisu: „16. / Dezember / 1938 / faximile podpisu Adolfa Hitlera (16. prosinec 1938 – datum založení MK).

Materiál: U MK 1. a 2. stupně bylo při výrobě použito pozlacení a postříbření tombakových křížů, 3. stupeň byl vyráběn z masivního bronzu.

Stuha: 11 mm široká, tvořená jedním širším a dvěma úzkými modrými pruhy v bílém poli. Délka stuhy se liší, nositelky si ji upravovaly podle své postavy, předávána byla stuha o délce cca. 40 cm.

Miniatura 20 mm na motýlové stužce

Miniatura 20 mm na kravatu či jako brož

Polominiatura 30 mm na špendlíku

Miniatury: Provedení 20 mm na motýlové stužce, 20 mm jako brož či na kravatu a polominiatura 30 mm na špendlíku

Etuje: Pouze pro 1. stupeň, tmavě šedomodrá, na víku s vytlačeným zlatým vyobrazením aversu vyznamenání. Uvnitř je béžové polstrování a okraj z bílého papíru. Rozměr etuje je 113×50x18mm.

MK 2. a 3. stupně byl předáván v papírovém sáčku s vytištěným názvem vyznamenání ve švabachu.

Společně s MK byl předáván i udílecí dekret.

Způsob nošení: Kolem krku k uniformě nebo civilním šatům.

Post tags:

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.