Říšské hornické vyznamenání 1936 (Reichsgrubenwehr-Ehrenzeichen 1936)

Říšský ministr hospodářství založil, společně s vydáním podmínek pro udělení, 13. listopadu 1936 Říšské vyznamenání za zásluhy o hornictví. Výmarská republika opakovaně z principiálních důvodů odmítala založit, případně udělovat zvláštní nositelné vyznamenání za zásluhy o hornictví. Oproti tomu bylo v květnu 1934 založeno pruským ministrem pro hospodářství a práci stříbrné Pamětní hornické vyznamenání, které bylo udělováno až do založení výše zmíněného Říšského hornického vyznamenání.

Pruské pamětní hornické vyznamenání, vyráběné ze stříbra

Podmínky pro udělení Říšského hornického vyznamenání:

Říšské hornické vyznamenání mohlo být uděleno:

1. zaměstnancům v hornictví, kteří bezvadným způsobem vykonávali službu minimálně 15 let

2. zaměstnancům v hornictví, kteří vykonávali službu kratší dobu než 15 let a byli kvůli pracovnímu úrazu nuceni ze služby odejít

3. zaměstnancům v hornictví, kteří se ve službě obzvláště vyznamenali s nasazením vlastního života

4. osobám, které se obzvláště zasloužily o organizaci a rozvoj hornictví

5. osobám, které se obzvláště vyznamenaly pří záchranných pracích s nasazením vlastního života

Říšské hornické vyznamenání bylo udělováno v rozmezí let 1936 – 1938.

Výtvarné zpracování

Jedná se o masivní medaili o průměru 50 mm se závěsem na reversu.

Avers: Ve středovém poli se nachází znak horníků ve formě dvou hornických kladiv, v jejichž středu je státní znak – orlice s roztaženými křídly, svírající v pařátech dubový věnec se svastikou. Ve vnějším kruhovém poli je nápis ve švabachu „Für Verdienste / um das Grubenwehrwesen“ („Za zásluhy o hornictví“) a dva dělící dubové listy.

Revers: Bez výtvarného zpracování či značky výrobce, vertikální jehla, pant a záchytný háček.

Materiál: Stříbro nebo postříbřený tombak.

Vyznamenání bylo předáváno společně s udílecím dekretem (foto není k dispozici).

Způsob nošení: Na levé kapse uniformy.

***

Hornické vyznamenání 1938 (Grubenwehr-Ehrenzeichen 1936)

Výnosem Vůdce a Říšského kancléře z 30. ledna 1938 o založení Hornického vyznamenání „jako uznání za zásluhy o hornictví“ bylo Říšské hornické vyznamenání obměněno – co do názvu i provedení (pro období let 1938 – 1945 se stalo medailí na stuze). Podmínky pro udělení zhruba odpovídaly podmínkám pro udělení Říšského hornického vyznamenání.

Výtvarné zpracování

Jedná se o oboustranně raženou medaili o průměru 35 mm na stuze.

Avers: Centrálně umístěný znak horníků ve formě dvou hornických kladiv, v jejichž středu je státní znak – orlice s roztaženými křídly, svírající v pařátech dubový věnec se svastikou.

Revers: Uprostřed reversní strany je umístěn nápis ve švabachu „Für / Verdienste / um /  Gruben- / wehrwesen“. Od poloviny ke spodní části je okraj reversní strany lemován dubovými ratolestmi.

Stuha: Žlutooranžový středový široký pruh s černými (3 mm) a bílými (1,5 mm) postranními pruhy. Celková šířka stuhy je 35 mm.

Materiál: Postříbřený bronz nebo v pozdějším období postříbřený zinek

Stužková miniatura se zmenšeninou medaile

K vyznamenání se vyráběly klopové miniatury ve formě motýlové stužky nebo stužkové miniatury na kovové destičce se závěsem, uprostřed se zmenšeninou medaile. Vyznamenání bylo předáváno společně s udílecím dekretem (foto není k dispozici).

Způsob nošení: Na levé straně uniformy.

Post tags:

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.