Zlatý čestný odznak HJ (Hitlerjugend) založil cca v srpnu 1934 Říšský vedoucí mládeže Baldur von Schirach. O přesném datu založení panují neshody. Podnětem se stal Říšský den mládeže 2. října 1932 v Postupimi. Členové HJ, BDM (Bund Deutscher Mädel) a DJ (Deutsches Jungvolk), kteří byli již před tímto datem v některé z těchto organizací, měli obdržet zvláštní odznak jako označení „Staré gardy“.  V roce 1941 byly vydány rozšířené podmínky pro udělení pro znovu začleněná a obsazená území. Ty upravovaly nároky pro krajanskou mládež („Volksdeutsche Jugendliche“) z odpovídajících mládežnických organizací na připojených příp. obsazených územích. Odznak byl udělen v počtu cca 120.000 – 130.000 kusů. Odznaky byly s ohledem na aktivní styl života nositelů často ztráceny a byly nahrazovány druhotnými kusy, které měly na reversu vyraženo písmeno „B“. Od roku 1939 byly z tohoto důvodu odznaky opatřeny pojistkou závěru jehly. Pořízení náhradního kusu bylo na vlastní náklady. Odznak byl udělován v letech 1934 – 1943.

Výtvarné zpracování

Výtvarné zpracování vychází z klasického členského odznaku HJ, od něhož se liší především zlatými širšími okraji a nepatrně velikostí.

Avers: Na zlatém základu je umístěn červeně / bíle / černě smaltovaný znak HJ. Červené smalty jsou čiré, pod nimi prosvítají zrnitá pole. Zlaté okraje jsou hladké, 2 mm široké.

Revers: Hladký, pozlacený, s ochrannou značkou „GES. GESCH.“ (gesetzlich geschützt), značkou „RZM“ (Reichzeugmeisterei), RZM kódem výrobní firmy a číslem udělení (případně písmenem „B“ u náhradních kusů).

Náhradní kus s písmenem “B” na reversu a pojistkou závěru špendlíku

Materiál: Pozlacený a smaltovaný bronz.

Miniatury: Nebyly vyráběny.

Etuje: Nebyly vyráběny.

Udílecí dekret: K odznaku byla vydáván malý udílecí dekret, který opravňoval k nošení odznaku, bylo na něm zachyceno datum vstupu do organizace (v levém horním rohu) a číslo udělení (v pravém horním rohu). Uprostřed je vyobrazený avers odznaku, pod ním název odznaku. Do prázdných kolonek je vyplněno jméno a adresa nositele, následuje text „… je tímto udělen Čestný odznak Hitlerjugend. Právo k nošení odznaku zaniká dnem vyloučení nositele z HJ, příp. NSDAP.“ Ve spodní části je faksimile podpisu zakladatele odznaku, Říšského vedoucího mládeže Baldura von Schiracha. Držitelem dekretu na fotografii byl vojín Heinz Riemer z Hagenow (*1. 4. 1921, nositel Železného kříže 2. třídy, padl 26. 11 1941 u Děmjansku), viz následující fotografie.

Známí výrobci Zlatého čestného odznaku odznaku jsou:

M1/49 - Adolf Baumeister, Lüdenscheid

M1/52 - Deschler & Sohn, München

M1/70 - Franz Otto, Wuppertal-Elberfeld

M1/78 – Paulmann & Crone, Lüdenscheid

M1/120 – Wilhelm Deumer, Lüdenscheid

M1/122 – I. Deutschbein G.m.b.H., Euskirchen

Způsob nošení: Na levé kapse uniformy, stejně jako klasický členský odznak HJ (ten po udělení Zlatého čestného odznaku HJ nebyl nošen).

Klasický členský odznak HJ pro porovnání

***

Zlatý čestný odznak HJ s okrajem s dubovými ratolestmi (Goldenes HJ-Ehrenzeichen mit Eichenlaubrand)

Zvláštní formou odznaku byl Zlatý čestný odznak s okrajem s dubovými ratolestmi (Goldenes HJ-Ehrenzeichen mit Eichenlaubrand). Ten byl udělen vysokým osobnostem z HJ i mimo tuto organizaci (včetně zahraničních). Výtvarné zpracování je prakticky shodné se Zlatým čestným odznakem HJ, pouze na okrajích je reliéf dubových ratolestí. Odznak byl udělován v letech 1934 – 1941.

Materiál: Pozlacené stříbro (R!) nebo zlato o ryzost „585“ a „333“ (RRR!!!).

Miniatury: Nebyly vyráběny.

Etuje: Nebyly vyráběny.

K odznaku byl předáván udílecí dekret. Dekret má v levém rohu navíc tlačený znak Říšského vedoucího HJ (”Der Jugendführer des Deutschen Reiches”) a podpis Baldura von Schirach je originální.

Způsob nošení: Stejný jako u Zlatého čestného odznaku HJ.

***

V roce 1942 byl vydán Zvláštní stupeň s brilianty a rubíny (Goldenes Ehrenzeichen HJ-Ehrenzeichen, Sonderstufe mit Brillanten und Rubinen) (RRR!!!) - bílá pole znaku byla osázena brilianty, červená rubíny. Známá jsou pouze tři udělení (mj. Říšský vedoucí mládeže Baldur von Schirach).

Post tags:

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.