Velmi kvalitní, ale dobře rozpoznatelná kopie. Nejvýraznější odchylky jsou označeny šipkami, nejmarkantnější je tvar jehly a umístění loga výrobce (originály jej mají “vzhůru nohama” nad háčkem.

Kopie

Originál

Post tags:

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.