Čestný kříž německé matky (dále jen MK – Mutterkreuz) byl založen vedením NSDAP dne 16. prosince 1938 – v době, kdy už nacisté plánovali válečná tažení a velmi dobře si uvědomovali důležitost biologické přípravy jak na válku samotnou, tak na následné osídlování dobytých území. Proto součástí jejich plánů i propagandy byla mohutná podpora plodnosti a mateřství. Jako výraz uznání a díků byl pro plodné matky založeno právě toto vyznamenání. MK měl plnit u matek stejnou funkci jako Železný kříž u vojáků a symbolizovat jejich čestné místo v nacionálně socialistické společnosti. Adolf Hitler, jehož jménem byl MK udělován, označil v této souvislost mateřství jako bitevní pole ženy. Již během r. 1939 bylo toto vyznamenání uděleno více jak 3 milionům žen. Jen velmi málo z nich jej odmítlo. (more…)

Post tags:
« Older Posts