Pozůstalost získána od paní C., vnučky pana Přemysla Jankovského (+1975), osobního dozorce K. H. Franka z Pankrácké věznice (na fotografii po Frankově pravici). / Der Nachlaß wurde von Frau C., Enkelin von Herrn Přemysl Jankovský (+1975) erworben. P. Jankovský war Franks persönlicher Aufseher in der Haft in Prag - Pankratz 1945 - 1946 (auf dem Bild links).

Fotografie K. H. Frank na lavici obžalovaných / K. H. Frank auf der Anklagebank (”K. H. Frank hört aufmerksam der Anklage über Vernichtung des Dorfes Lidice zu.”)

Fotografie K. H. Frank po popravě / K. H. Frank nach der Hinrichtung

Stvrzenky za cigarety - “Převzal K. H. Frank” / Zigarettenquittung - “von K. H. Frank übernommen” (more…)

Post tags:

Brandenburg

11th May 2008

Die Kiste mit ganzem Nachlaß

Verleihungsurkunden

***

***

*** (more…)

Post tags:

Na prodej

22nd September 2006

(more…)

Post tags:

Jurk

16th January 2004

Úloha tzv. Einsatzstabů při zcizování židovského majetku

V říjnu 1942 došlo v Protektorátu Čechy a Morava ke zřízení dvou institucí okupační správy označených jako Einsatzstab I a Einsatzstab II.1) Hlavním úkolem prvního z nich mělo být zajištění uměleckých předmětů především z českých a moravských zámků, úkolem druhého zabezpečení náhradního ubytování pro německé rodiny z říše postižené bombardováním. (more…)

Post tags:
« Older Posts