Brandenburg

11th May 2008

Die Kiste mit ganzem Nachlaß

Verleihungsurkunden

***

***

*** (more…)

Post tags:

Na prodej

22nd September 2006

(more…)

Post tags:

Jurk

16th January 2004

Úloha tzv. Einsatzstabů při zcizování židovského majetku

V říjnu 1942 došlo v Protektorátu Čechy a Morava ke zřízení dvou institucí okupační správy označených jako Einsatzstab I a Einsatzstab II.1) Hlavním úkolem prvního z nich mělo být zajištění uměleckých předmětů především z českých a moravských zámků, úkolem druhého zabezpečení náhradního ubytování pro německé rodiny z říše postižené bombardováním. (more…)

Post tags:
« Older Posts