Představuji zde svoji knihu - první český barevný Katalog německých vyznamenání 1933 - 1945, která vyšla v květnu 2012 v nakladatelství NAŠE VOJSKO.

Tato publikace vznikla na základě mojí několikaleté koncentrované shromažďovací a studijní práce, a to z důvodu stále rostoucího zájmu sběratelů o německou faleristiku z období Třetí říše. Je určena jak naprostým začátečníkům, tak i zkušeným sběratelům. Zahrnuje německé odznaky a vyznamenání z let 1933-1945, k jejichž získání bylo nutné splnění určitých předpokladů v civilní i vojenské sféře Třetí říše (nacistického Německa). Jako jediný český barevný katalog vyznamenání nacistického Německa představuje kniha odbornou příručku v tomto stále tolik atraktivním oboru. Přináší přehled nejen o existujících nositelných vyznamenáních z tohoto období, ale i o jejich cenách. Ceny v ceníku na konci knihy jsou uvedeny v Eurech.

Kniha je vázaná, 210 × 297 mm, 293 stran textu na křídě s 252 členěnými položkami a více než 500 barevnými fotografiemi výhradně originálních vyznamenání. Jednotlivé položky jsou opatřeny českými i německými názvy, uspořádanými do přehledného rejstříku.

V případě zájmu doporučuji zakoupit knihu za výhodnější cenu přímo ve specializovaných prodejnách Našeho voska, případně na jeho internetové prodejně zde: http://www.nasevojsko.eu/

Doufáme, že se stane příjemným zpestřením a přínosným doplňkem Vaší sběratelské činnosti.

M. Ch. &

Zde je několik doplňků a oprav k 1. vydání knihy: DOPLŇKY A OPRAVY


Post tags: