V této rubrice vystavuji přebytkový materiál z mé soukromé sbírky, případně ze sbírek mých sběratelských kolegů, k prodeji či výměně za odznaky a vyznamenání Německa 1933 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava, které mi ve sbírce chybí.

Jedná se výhradně o ORIGINÁLNÍ předměty z období let 1933 - 1945.

V případě zájmu je možno ke každému odznaku či dekretu vystavit za cenu 500,- Kč

WARCROSS EXPERTIZU.

***

O D Z N A K Y  T Ř E T Í  Ř Í Š E  ( 1 9 3 3  -  1 9 4 5 )

Pozemní armáda a Zbraně SS (Heer und Waffen-SS)

Pěchotní útočný odznak ve stříbře

Medaile za zimní tažení do RUska 1941 - 1942

Válečný záslužný kříž 2. třídy s meči (tombak)

Válečný záslužný kříž 2. třídy (tombak)

Pamětní kříž německo - finské společné severní fronty

***

Letectvo (Luftwaffe)

***

Válečné námořnictvo (Kriegsmarine)

***

Civilní odznaky a vyznamenání

Sportovní odznak SA v bronzu

Čestný kříž německé matky ve zlatě

Čestný kříž německé matky ve stříbře

Dekret ke Služebnímu vyznamenání za 25 let v civilním státním sektoru

***

Stranické a organizační odznaky

***

O S T A T N Í  M I L I T A R I E
T Ř E T Í  Ř Í Š E  ( 1 9 3 3  -  1 9 4 5 )

Rukávová páska elitní divize Wehrmachtu Grossdeutschand pro důstojníky (R!) - zamluveno

Dýka SA, vzor 1933 - 1934, SA standarta Hessen

Dekrety za sportovní výkony HJ BDM

P R V N Í  S V Ě T O V Á  V Á L K A - O D Z N A K Y  A  V Y Z N A M E N Á N Í

***

V případě předmětů s nacistickou symbolikou je možno tyto použít pouze ke sběratelským účelům, nikoli k propagaci fašismu!

Dotazy k jednotlivým položkám, jejich cenám, případně nabídky materiálu na výměnu posílejte prosím na e-mail: warcross@seznam.cz

Na prodej či výměnu je větší množství odznaků ze sbírek, nabídka v této sekci bude tedy průběžně rozšiřována.

Post tags: